کسب و کار

کسب و کار موفق ، شايد يکي از بزرگترين اهداف هر فرد باشه. شايد قسمتي از پروژه ها و فعاليت هاي اجتماعي ، تحصيلي و… هر شخص در جهت ايجاد و يا بهبود بیزینس باشه. در اين قسمت اطلاعات پايه براي شروع و راه اندازي کار و کسب ارائه مي شه. همچنين تلاش مي کنيم در جهت بهبود عملکرد و تعيين استراتژي تجارت ، اطلاعات مفيدي ارائه کنيم. استراتژي موفقيت بايد يه مسير روشن از لحظه ي ورود به مدرسه ارائه کنه،تا با اين استراتژي از کنکور عبور کنيم ، انتخاب رشته ي مناسب داشته باشيم ، ادامه تحصيل بديم ،يه استارتاپ وشغل جديد ايجاد کنيم ، وارد بازار کار بشيم.در نهايت با بازاريابي مناسب و با استفاده ار تبليغات استراتژيک به موفقيت فردي و اجتماعي و شغلي برسيم.راه اندازی کار جدید و سود آور و یا بهبود عملکرد در شغل فعلی از اهداف ماست و سعی می کنیم در این صفحه ، به این موضوع بپردازیم.

طرح کسب و کار باهوشانه
aboutbusiness