خبر ویژه ، اخبار مهم و فوری کسب و کار و موفقیت رو ارائه  می ده.

همیشه خبرها هستند که باعث تغییرات می شوند.

خبرهای خوب می تونه روحیه ی ما را بهتر کنه .

انگیزه ی حرکت ایجاد کنه و دریچه های جدیدی را به روی ما باز کند.

اگه بتوانیم از خبر های خوب استفاده کنیم ، خبر  می تونه موقعیت های جدید بسازه .

اگر بتونیم از موقعیت ها استفاده کنیم می تونیم موفق شویم.

از طرفی اخبار بد ارزش شنیدن ندارن.

نمی تونیم اخبار بد را حذف کنیم ولی می تونیم به این اخبار گوش نکنیم و توجه نداشته باشیم.

همه ی افراد موفق منتظر خبر ویژه در زمینه ی کار خودشون هستن .

این اخبار ویژه روند کسب و کار را عوض می کنه .

البته به شرط این که موقعیت شناس باشیم و از موقعیت ها استفاده کنیم. پس دنبال خبر های ویژه باش. من هم کمک می کنم.

سواد دیجیتال برای نوجوانان

سواد دیجیتال برای نوجوانان وحضور در فضای آنلاین

سواد دیجیتال برای نوجوانان، به توانایی دسترسی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطلاعات اشاره داره. در زمینه نوجوانان و اینترنت، سواد دیجیتال شامل توانایی آنها برای پردازش حجم وسیع اطلاعات موجوددر فضای آنلاینه. بعد از دست یابی به اطلاعات، ارزیابی کیفیت و قابلیت اطمینان بودن این اطلاعات و استفاده مناسب ... ادامه مطلب