کسب وکار دیجیتال ، سواد دیجیتال لازم داره!

کسب وکار دیجیتال ، سواد دیجیتال لازم داره!

کسب وکار دیجیتال و زندگی دیجیتالی، قابل انکار نیست! تمام زندگی ما با دنیای دیجیتال گره خورده. هنوز خیل جاها می شنویم که می گن فضای مجازی! شبکه‌ی مجازی و…تو یه جمع که نشستیم می شنویم که فلانی خیلی درگیر شبکه های مجازیه و.. اما آیا واقعا شبکه‌ی مجازی و دنیای مجازیه؟ به نظر من […]