جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نقشه ی بازاریابی ، مارکتینگ پلن یا پلن بازاریابی دیجیتال

برنامه بازاریابی .کسب و کار باهوشانه

نقشه ی بازاریابی ، فعالیت‌هاییه که، شما در راستای حیطه کاری و شغلی خودتون ایجاد می‌کنین. تو جهان هستی، هیچ عمل وکاری ، چه کوچیک و چه بزرگ، اتفاقی و بدون برنامه نیست؛ همه‌ی کائنات، حتی جانداران بسیار ریز میکروسکوپی هم از یه اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنن. همه دنیا براساس نظم و قانون […]