تیر ۶, ۱۴۰۰

واحد مشتری

واحد مشتری و متر و معیارهای نوین مورد استفاده‌ی آن‌ها را بشناسید

دپارتمان مشتری و متر معیارهای جدید، آخرین مطلب ما در خصوص مدیر مشتری هستند. بهتر است از تجدید نظر در بازاریابی شروع کنید. بعد وظایف مدیر مشتری را بخوانید و در آخر به این مطلب برسید. ... ادامه مطلب