گام پنجم – سلف پروموت

سلف پروموت یه جور ارائه ی توانایی های و قابلیت هامونه. می خوایم دیده بشیم و در این دیده شدن تلاش می کنیم موقعیت خودمون به عنوان یه فرد متخصص رو ارتقا ببخشیم. پس بخشی از پروژه ی ساخت برند شخصی محسوب میشه.

همه دنبال کسب جایگاه بهتر هستیم. ارائه ی:

  • نمونه کارها
  • تبلیغات
  • سخنرانی ها
  • صفحات ما در شبکه های اجتماعی
  • وب سایت
  • طرز لباس پوشیدن
  • مدل حرف زدن
  • انتخاب دوستان و….

همه برای ارتقا موقعیت ما در نقش یه متخصص یا فرد تاثیر گذاره.

مهم ترین علت برای سلف پروموت، ترس از فراموش شدنه! اگه سلف پروموت به درستی انجام بشه، باعث معروفیت و شاید ساخت برند بشه.باید بتونیم برای مخاطب حس و درک ایجاد کنیم.

حس روی دل ( احساسات) و درک روی مغز مخاطب اثر می گذاره. داشتن مهارت های نرم می تونه روی سلف پروموت و ارائه ی توانایی های ما تاثیر بگذاره. باید دائم به فکر ارتباط موثر بر اسا دانش و اطلاعات روز و فراتر از وعده ها باشیم.