بیشتر اوقات، با دیدن یا شنیدن این موضوع یا یه پدیده یا… هوس می کنیم، کاش ماهم انجام می دادیم. کاش ما در اون موقعیت بودیم و…این یعنی هوس کردیم یه کاری رو انجام بدیم.

یه موقع هایی آرزوهامون رو زندگی می کنیم. آرزوهامون رو تو ذهنمون پرورش می دیم و ایده می سازیم. دوست داریم این آرزوها برآورده بشه و…

تا اینجا نه تنها اشکالی نداره، خیلی هم خوبه! اما مشکل وقتی بوجوذ میاد که این هوس و آرزو رو اشتباها، هدف فرض می کنیم. بعد چون کاری براش نکردیم بهش نمی رسیم و فکر می کنیم به اهدافمون نرسیدیم.

هوس و آرزو برامون ایده می سازه. ایده ها پرورش پیدا می کنن، پالایش میشن و براشون برنامه ریزی انجام میشه تا به هدف تبدیل بشن.

پس باید دقت کنیم! شاید مهم ترین بخش هدفگذاری ، همین پردازش آرزوها و هوس ها و خلق ایده هاست.

توی یه کاغذ بنویسین که چه آرزوهایی دارین؟ هوس کردین چه کارهایی انجام بدین؟ و کدوم یک از این کارها رو میشه هدف در نظر گرفت و براش برنامه ریزی کنیم