گاهی وقت ها هدف رو گم می کنیم. نه به خاطر اینکه ندونیم چی می خوایم. بیشتر به خاطر اینکه یه سری هدف جذاب سر راهمون قرار می گیره و ما رو به سمت خودش جذب می کنه. این اهداف جذاب که سر راهمون قرار می گیرن مثل اشیاء درخشانی که سر راه تاریک ما قرار گرفتن، ما رو به سمت خودشون جذب می کنن.

اگه با نگاه به گذشته می بینی که یه سری کار نیمه تمام داری. کارهایی که نیمه کاره رها شدن و رفتین سراغ کار دیگه، احتمالا شما هم دچار سندروم شی درخشان شدید.

برای این که این مشکل رو حل کنی، یه کاغذ بردار و تمام کارهای نیمه تمام گذشته ات رو بنویس. جلوی هر کدوم بنویس چرا نیمه تمام رها شدن.

جای اونها چه کار دیگه ای انجام دادی. ما قصد داریم پله پله مشکلاتی روکه تا حالا داشتی و نتونستی درست حسابی هدفگذاری کنی، شناسایی کنیم. اونها رو اصلاح یا حذف کنیم. جاشون اقدامات درست و اصولی انجام بدیم.