به ما می گفتن برای آینده ات برنامه ریزی کن. برای آینده ات هدف داشته باش و برای آینده ات…

اما احتمالا خودشون هم نمی دونستن! چون من وقتی می تونم برای آینده برنامه ریزی و هدفگذاری کنم که گذشته ام رو درست بررسی کرده باشم.

نقاط قوت و ضعف خودم رو بشناسم. بدونم علت عدم موفقیتم در گذشته چی بوده.

چی رو باید درست کنم و چه چیزی رو باید از نو بسازم.

هدفگذاری و برنامه ریزی یعنی ” بررسی صادقانه عملکرد گذشته”

بر اساس نتایج گذشته متوجه میشیم الان ( در زمان حال ) چه کار باید بکنیم. و کارهایی که الان انجام می دیم، جه تاثیری روی آینده می گذاره. پس چه انتظاری از آینده می تونیم داشته باشیم.

پس یه قسمت مهم هدفگذاری، درک موقعیت گذشته، حال و آینده است. همونطور که در بخش های قبل گفتم ، در این چندگام سعی داریم اشکالات و موانع قبلی رو برطرف کنیم. تا یه کاغذ سفید برای هدفگذاری مرتب و دقیق جدید ایجاد کنیم.

نتیج این بخش رو هم به دقت یادداشت کنید

چه کارهایی قبلا انجام دادیم با نتایج خوب؟( باز هم ادامه می دیم)

چه کارهایی قبلا انجام دادیم و نباید تکرار کنیم؟

چه کارهایی رو قبلا نصفه و نیمه انجام دادیم ( الان کاملش کنیم یا کلا رهاش کنیم)

چه کارهایی رو انجام ندادیم و الان باید انجام بدیم؟