شاید هدفگذاری اسمارت زیاد بگوشتون خورده باشه. اسمارت از حروف اول چندتا کلمه ی انگلیسی ایجاد شده. اما برای ما اسمش مهم نیست. پیام و نتیجه ی این روش مهمه.

در روش اسمارت ما سعی می کنیم از رویا خارج بشیم و درست هدفگذاری کنیم. درست معقول!

برای اینکار باید هدف هامون چندتا ویژگی داشته باشن.

  • کاملا مشخص و صریح باشن
  • قابل اندازه گیری دقیق باشن
  • دست یافتنی باشن
  • مبتنی بر واقعیت باشن
  • و زمان انجام مشخص داشته باشن

پس یه بار دیگه باید برگردیم سراغ لیست اهدافی که نوشتیمو اونو دوباره بازبینی کنیم. ببینیم کدوم یک از اهدافمون با این شرایط جور نیست. یا اصلاحش کنیم و با حذفش کنیم.

پس یه قدم دیگه جلو رفتیم و لیست اهدافمون رو سازماندهی کردیم.

همه ی اینها رو یادداشت و نگه می داریم.