در مسیر هدفگذاری یه مشکل بزرگ وجود داره. اونم انتخاب یک هدفه! همه می گن روی یک هدف تمرکز کن. اونو دنبال کن تا بهش برسی. بعد اهداف دیگه رو دنبال کن!

تا یه جاهایی این درسته. اما ناقصه!

ما باید هدفگذاری سه بعدی داشته باشیم و دره ر بعد یه هدف رو دنبال کنیم. زندگی ما تحت تاثیر سه نوع فعالیت عمده قرار داره.

  • فردی و اجتماعی
  • سلامتی
  • مالی و اقتصادی

ما باید برای هر سه بعد زندگی همزمان هدفگذاری کنیم. چوت هر کدوم روی اون یکی تاثیر دارن . اگه سالم نباشی نمی تونی کار کنی که در زمینه ی مالی موفق بشی.

اگه پول نداشته باشی نمی تونی خیلی از اهداف فردی و یا اجتماعی خودت رو محقق کنی و…

پس اگه می خوایم ضریب موفقیت خودمون رو در هدفگذاری بالا ببریم ، باید روی سه جنبه کار کنیم. پس به این فکر کنید که در هر بخش هدفتون چیه؟ در آخر ما این مراحل رو به صورت یکجا بررسی ونتیجه گیری می کنیم. بعد براشون برنامه ریزی می کنیم.

فعلا به هر قسمت جداگانه فکر کنید و نتایج رو یادداشت کنید.