تو زندگی یه سری چیزها تکرار میشه. یه سری اتفاقها چندین بار برامون می افته. یه سری از کارها رو بارها و بارها انجام میدیم. اینها الگوهای تکرار شونده زندگی ما هستند.

باید این روندهای تکرار شونده رو بررسی کنیم. چرا اینها مدام تکرار می شن؟ خودمون چه نقشی در تکرار اینها داریم.تکرار اینها به نفع ما بوده یا به ضررمون؟

الگوهای تکرار شونده در زندگی ما یه علت های مختلف ایجاد می شن:

  • یا در این کارها مهارت داریم
  • یا این کارها رو دوست داریم
  • یا شرایط این روندها رو بهمون تحمیل کرده
  • یا به علت اینکه تا به حال بهش فکر نکردیم، بنا به عادت تکرارش کردیم
  • یا…

هدف ما اینه که برای هدفگذاری دقیق این الگو ها رو بررسی کنیم. براشون تصمیم بگیریم و در هدفگذاری آینده ازشون استفاده کنیم.

مثل همه ی درسها نتایج رو یادداشت می کنیم.