راز موفقیت

راز موفقیت چیه؟ موفقیت در کسب و کار ، مدرک تحصیلی نمی خواد اما نیاز به تخصص ، خوش فکری ، استراتژی و ایده ی مناسب ، کسب اطلاعات جدید ، مدیریت استراتژیک ، بازرایابی و تبلیغات و... داره!

سال نوری چیست؟

سال نوری چیست؟ آموزش > مفاهیم- همشهری آنلاین – سمیرا مصطفی نژاد: نانوثانیه نوری برابر مسافت ۳۰ سانتیمتری است که نور طی یک میلیاردم ثانیه در آن حرکت می‌کند و مقیاسی برای سنجش سرعت نور است که رادارها از آن برای سنجش مسافت اجرامی مانند هواپیماها از آن استفاده می‌کنند. آنتن یک …

سردرد در محل کار

سردرد در محل کار در موارد حاد، سردردها میتوانند در ترفیع شغلی یا سابقه کاری تاثیر منفی بگذارند. از طرفی کارفرمایان فرد مورد نظر را به حد کافی برای مواجهه با تنشهای کاری مناسب نمی دانند و از طرف دیگر اشخاصی که سردردهای متعدد را تجربه میکنند، دچار احساس گناه …