استراتژی موفقیت . مشاوره کسب وکار با محمد گنجی

مشاورکسب وکار،بازاریابی و فروش،بهینه سازی کسب وکار

مشاوره کسب و کار این روزها یکی از اهم واجبات است . چون دیگه بازاره مثل گذشته ثابت و پایدار نیستن.پس تا حدود زیادی غیر قابل پیش بینی هستن. آموزش های مختصات جدید فضای کسب و کار ریسک و مخاطرات را کمتر می کند. ... ادامه مطلب