گام دوم هدفگذاری اینه که بدونیم چه اهدافی داشته باشیم. خیلی از مواقع به هدف هایی که تعیین کردیم نمی رسیم، چون یه بعدی تصمیم گرفتیم. در اصل هدفگذاری ما باید شامل:

  • اهداف سلامتی
  • اهداف فردی و اجتماعی
  • اهداف مالی و اقتصادی

باشه.

ارکان گام دوم هدفگذاری:

اهداف فردی و اجتماعی ما مسائلی مانند خانواده،کسب مهارت ها، ادامه تحصیل،روابط اجتماعی، معیارها و ارزش ها رو شامل میشه.

اهداف سلامتی می تونه شامل اهدافی درباره ی: تغذیه، ورزش، خواب و استراحت، تفریح خواهد بود.

اهداف مالی و اقتصادی شامل ، کسب درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری و بازوهای کسب درآمد باشه.

برای رسیدن به بهترین نتیجه، باید ببینی دقیقا در هر حوزه چی میخوای و بر اساس اون اهداف رو به سه دسته تقسیم کنی:

  • اصلی
  • فرعی
  • جانبی

که اینها هر کدوم برای افراد مختلف دسته بندی و معنای متفاوتی خواهد داشت.

محتوای درس ” گام دوم هدفگذاری” را در پایین صفحه دنبال و تکالیف را انجام دهید.

پروژه ها و تکالیف

پروژه گام دوم هدفگذاری:

برای شروع هدفگذاری، سه زمینه : سلامتی ، فردی ، مالی را در نظر بگیر و برای هر کدوم از این شاخه ها سه تا پنج هدفی که دوست داری بهش برسی رو بنویس و مشخص کن هر کدوم رو برای چی انتخاب کردی؟ به نظرت برای رسیدن به هرکدوم چی لازمه؟ ( حتما در مراحل بعد این اهداف بهینه سازی و… می شود)

فقط در صورتی که در بخش آپلود تکالیف موفق به بارگذاری تکالیف نشده اید از دگمه زیر استفاده نمایید .