قرار دادن مقاله و سئو مقاله

یه بخش مهم هر سایت محتوای اونه! مقاله ها ، آموزش ها ، اخبار و… برای قرار دادن مطلب در سایت باید اصول نگارش رو رعایت کنیم. مطلب شامل عکس یا ویدئو باشه. سرتیتر ها و عنواین معلوم باشه و….