هر فعالیتی شامل یه سری فرصت ها و تهدیدهاد می باشد. به فرصت ها باید بها بدیم . از فرصت ها در جهت رشد استفاده کنیم و از تهدید ها دوری کنیم و…

مهارت‌ها، ، ابزارها و امکانات ،تجربه ها و موفقیت‌ها، مهارت های نرم و مهارت های تخصصی و یا آدم‌های مهمی که می‌شناسیم، همه می‌توانند نقاط قوت شما باشند. این نقاط قوت جزو دارایی های ما محسوب میشه و باعث رشد و پیشرفت ما میشه.

نقاط ضعف، آن حوزه‌هایی است که بر اساس اهمیت آن‌ها می‌توانید از آن‌ها اجتناب کنید و یا برای تقویت آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. توجه به دو نقطه ضعف کلی بیشنر آدم ها ، یعنی مهارت‌های ارتباطی و شبکه‌سازی بسیار مهمه.

محتوای درس ” فرصت ها و تهدید ها” را در پایین صفحه دنبال و تکالیف را انجام دهید.

پروژه ها و تکالیف

پروژه فرصت ها و تهدیدها :

برا ی برند شخصی خودت ماتریسSWOT را به طور کامل و دقیق بنویس و برام بفرست.