ایده پردازی و خلاقیت ، ایده های نو ، به همراه هدف گذاری باهوشانه