انتخاب رشته

خانه » "انتخاب رشته"

انتخاب رشته برای کنکور ۹۷

انتخاب رشته برای کنکور ۹۷ ، از بیشتر موارد شبیه انتخاب رشته در سالهای قبل هست ، اما یه سری تفاوت ها هم داره که شاید باعث تعجب بچه ها و… شده. امسال هم مثل هر سال ، سازمان سنجش در تاریخ که گفته بود، کارنامه ها رو منتشر نکرد.( …

رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی

رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی در دانشگاه های مختلف بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۲۵۷۴ ۷۸۰۲ –  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) ۳۸۵۶ ۶۱۸۳ ۳۷۹۳ دانشگاه اصفهان ۵۸۷۹ ۸۷۵۰ ۴۰۶۵ دانشگاه تبریز ۲۳۰۸ …

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های مختلف بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۷۸۵۶ ۷۰۴۲ ۵۴۷ دانشگاه قم ۱۳۵۴ نوبت دوم ۱۸۱۶ ۱۶۴۹ نوبت دوم ۲۵۴۴ ۶۰۹ نوبت دوم ۱۲۶۹   دانشگاه فردوسی-مشهد ۱۷۶۲ ۷۱۷ – دانشگاه …

رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد

رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد و هر دانشگاهی چه رتبه ای لازم داره در جدول زیر هست بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۸۵۹۴ ۴۰۴۳ ۱۷۶۲ دانشگاه اصفهان ۶۴۸۲ ۱۹۸۳ – دانشگاه تهران – ۱۳۲۰۴ نوبت دوم۱۹۸۵۷ ۸۱۳۸ …

رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد

رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد و کدوم دانشگاه ها در ایران رشته ی زبان فرانسه تدریس می شود. بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۶۳۷ ۸۰ – دانشگاه تهران ۴۹۷۶ ۹۳۰۹ ۳۴۱۴  دانشگاه شیراز ۷۲۰۵ ۱۲۲۳۲ – …

با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم

با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم ، می تونم در کدوم دانشگاه درس بخونم بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۱۰۲۸ ۱۴۳۵ ۱۴۴ دانشگاه تهران ۴۹۸۹ ۴۶۳۰ ۲۶۱۶ دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل کرج) …

رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم

رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم و می تونم وارد این رشته بشم. بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۲۲۴۱ ۹۵۱۸ نوبت دوم ۱۲۸۴۴ – دانشگاه شهید باهنر-کرمان ۲۵۷ ۲۰۷۳ ۴۳۲۱   دانشگاه هنر اصفهان ۶۸۵ …

با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم

با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم و رشته مهدسی نساجی چه جور رشته ای هست بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۲۵۳۷ ۴۸۱۲ ۴۳۰۱ مهندسی نساجی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه ۵۸۷۴ ۱۰۲۱۱ ۱۳۲۳۵ مهندسی نساجی …

رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد

رشته زبان انگلیسی چه رتبه ای می خواد ، مترجمی یا ادبیات زبان تنگلیس در کدوم دانشگاه ها هست. بالاترین رتبه سهمیه ها بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر ۵۶۷ ۱۳۶۵ ۱۳۹۷ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه شیراز / روزانه ۶۴۸ ۲۰۷۶ ۲۰۳۳ زبان وادبیات انگلیسی|دانشگاه …