ارشیا گنجی

هدف یا رویا

اهداف یا رویاها؟ رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.

رویاها یا اهداف، آرزو ها اون چیزهایی هستن که بهشون فکر می کنی و دوست داری داشته باشی. اما اهداف آرزوهایی هستن که برای بدست آوردنشون تلاش و برنامه ریزی می کنی. برای آرزوهات نمی خواد کاری انجام بدی ! ... ادامه مطلب