فوریه 2022

اسکرام

اسکرام scrum

چهارچوب و یا فرایند مدل اسکرام، به عنوان چارچوبی تکرار‌پذیر، برای کنترل پروژه‌هاست (مدیریت نرم‌افزاره). زیرشاخه‌های مدل فرایند تولید نرم ... ادامه مطلب