13 آبان 1400

سرچ کنسول گوگل . اصول تبلیغات گوگل

سرچ کنسول گوگل یا گوگل وبمستر تولز ابزار بررسی سئو

وبمستر تولز یا گوگل سرچ کنسول یکی از ملزومات اولیه و اساسی سئو است. این ابزار ، از ابزارهای رایگان گوگل برای وبمسترهاست. می تونی لینک ها ، ورودی ها ، عبارات کلیدی ، مشکلات و... رو پیدا کنید و برای هر کدوم  استراتژی تعیین کنی. ... ادامه مطلب