نابغه ی خلاق درون

نابغه ی خلاق درون خود را بیدار کنیم. خلاقیت و کوشش خلاق

نابغه‌ی خلاق درون خود را بیدار کنیم ؟درباره‌ی این که پابلو پیکاسو، نقاش معروف اسپانیایی تبار و نابغه‌ی خلاق، چگونه مهارت تولید آثار مثال ‌زدنی در عرض چند را دقیقه پرورش داد، داستان جالبی وجود دارد. ... ادامه مطلب