دانشمندان – یوهانس دیدریک ون در والس

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۱

دانشمندان – یوهانس دیدریک ون در والس

یوهانس دیدریک ون در والس

یوهانس دیدریک ون در والس

Johannes diderik van der waals
۱۹۲۳-۱۸۳۷
برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک سال ۱۹۱۰ ، برای پژوهش های ثمربخشش در معادله ی حالات گاز و مایع
یوهانس وان در والز در ۱۸۳۷ در لیدن هلند متولد شد پدرش یاکوبوس وان در والز نام داشت ، و مادرش الیزابت وان دن بورگ بود . وان در والز گرچه سرانجام به دریافت دکترای خود در فیزیک نایل آمد ، پیش از راه یابی اش به دانشگاه – شاید به علل اقتصادی – مدتی در دونتر ( deventer ) و لاهه به معلمی پرداخت . وان در والز در سال ۱۸۶۴ با ماگدالینا اسمیت ازدواج کرد ماگدالینا چند سال بعد در حالی که سه دختر و یک پسر از خود باقی گذاشته بود درگذشت وان در والز در ۳۶ سالگی از دانشگاه لیدن دکترای فیزیک گرفت . رساله ی دکترای او با عنوان درباره ی پیوستگی حالات گاز و مایع مورد توجه جیمز کلارک ماکسول قرار گرفت . ماکسول با انعکاس فشرده ای از این رساله در نشریه ی نیچر ( nature ) از آن توصیف هیجان انگیزی کرد این رساله به خاطر اهمیتش بعداً به آلمانی ، انگلیسی ، و فرانسه ترجمه شد – به ترتیب در ۱۸۸۱ ، ۱۸۸۱ ، و ۱۸۹۴ .
وان در والز در سال ۱۸۷۷ به استادی فیزیک دانشگاه آمستردام رسید و از آ« پس به مدت ۲۰ سال در آن دانشگاه فیزیک تدریس کرد او همزمان کارهای پژوهشی و انتشار مقالات را نیز ادامه داد . وان در والز پس از مطالعه ی مقاله ی سال ۱۸۵۷ کلازیوس تحت عنوان ” گونه ای حرکت که ما آن را گرما می نامیم ” ، که تأثیر فراوانی بر او داشت ، گفت : گازها را می توان مجموعه ی بی شماری از نقاط مادی یی دانست که با سرعت در جهات مختلف در حال حرکت و جهش ناشی از برخورد با دیواره های ظرف های خود هستند . نظریه ی وان دروالز موسوم به ” درباره ی پیوستگی حالات گاز و مایع ” به مفهوم نبودن تفاوت اساسی بین دو حالت گاز و مایع ، و توضیح تنها تفاوت مفهوم نبودن تفاوت اساسی بین دو حالت گاز و مایع ، و توضیح تنها تفاوت موجود در محاسبه ی فشار گازها بود ، که در آن علاوه بر عامل حرکت ملکول ها باید نیروی جاذبه ی بین مولکول ها و حجم مخصوص ملکول گاز نیز به حساب می آمدند . گازها را به شرط آن که درجه حرارت آنها از حد بحرانی پایین تر باشد ، می توان با افزایش فشار به مایع تبدیل کرد . و قواعد وضع شده به وسیله ی وان در والز بهترین رهنمود برای مایع کردن گازها و انجام سیستماتیک این کار است .

بازدید: ۱۸۳۹