دانشمندان – چارلز گلوور بارکلا

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۱

دانشمندان – چارلز گلوور بارکلا

چارلز گلوور بارکلا

چارلز گلوور بارکلا

Charles glover barkla
۱۹۴۴-۱۸۷۷
برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک سال ۱۹۱۷ برای کشف اشعه ی ایکس ثانویه شاخص ساختمان درونی اتم های عناصر شیمیایی
چارلز بارکلا در ۱۸۷۷ در شهر کوچک ویدنس ( widnes) واقع در استان لانکاشایر انگلیس به دنیا آمد مادرش سارا بارکلا از یک خانواده ی ساعت ساز ، و پدرش مارتین بارکلا از منشیان سابق شرکت شیمیایی اطلس بود . بارکلا تحصیلات دانشگاهی اش را در یونیورسیتی کالج دانشگاه لیورپول ابتدا در ریاضیات شروع کرد ، اما بعد به فیزیک روی آورد ، و لیسانس و فوق لیسانس خود را در سال های ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ گرفت . بارکلا در حالی که سمت هایی را در دانشگاه های لیورپول و لندن گذرانده بود ، در سال ۱۹۱۳ استاد فلسفه ی طبیعی دانشگاه ادین بورو ( Edinburgh ) شد ، و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند . نخستین کشف بارکلا به هنگامی که در دانشگاه کمبریج بود در مورد پراکنده شدن فوتون های اشعه ی ایکس به وسیله ی مولکول های گازها بود بارکلا دریافت که میزان این پراکندگی متناسب با چگالی گاز – و بنابراین متناسب با وزن ملکولی آن است . او از مشاهدات خود نتیجه گرفت که شمار الکترون های موجود در گازها با جسیم بودن آنها متناسب است و این گام مهمی بود در دستیابی به مفهوم عدد اتمی . کار دیگر بارکلا در ۱۹۰۴ نشان دادن پلاریزاسیون اشعه ی ایکس و اثبات ماهیت عرضی امواج این اشعه بود او همچنین نشان داد که در تابش اشعه ی ایکس به یک ماده ی جاذب دو نوع تشعشع ثانوی ظاهر می شود : نوع اول یک تابش ایکس پراش یافته با کیفیت اشعه ی تابیده شده ی اولیه ، و نوع دوم یک تابش فلوروسانتی و شاخص ماده ی پراش دهنده . او سپس در اشعه ی شاخص نیز دو نوع تابش تشخیص داد : یک نوع اشعه ی نافذ که آن را تابش k نامید ، نوع دیگری با قابلیت نفوذ کم تر که آن را تابش L نامید . ابداع مفهوم عدد اتمی به وسیله ی هنری جی . ج . موزولی ( Moseley ) حاصل کند و کاوهای موزولی در نتایج سنجش های بارکلا بود . چارلز بارکلا در ۱۹۰۷ با ماری استر ( esther ) ازدواج کرد و از او صاحب سه پسر و یک دختر شد . بارکلا فردی مذهبی و از معتقدان وفادار کلیسا بود او وقتی در دانشگاه کمبریج تحصیل می کرد برای آن که بتواند در دسته ی کر نمازخانه ی معروف کالج کینگ آن دانشگاه آواز مذهبی بخواند خود را به آن کالج منتقل کرد و به هنگام تک خوانی های بارکلا آن نمازخانه از جمعیت پر بود . بارکلا در آخرین سال های زندگی اش دچار نوعی روی گردانی از فیزیک و اعتقاد به استناد انحصاری به نتایج پژوهش های فیزیکی خویش شده بود .