دانشمندان – هیک کامرلینگ اونس

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۱

دانشمندان – هیک کامرلینگ اونس

هیک کامرلینگ اونس

هیک کامرلینگ اونس

Heike kamerlingh ones
۱۹۲۶-۱۸۵۳
برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک سال ۱۹۱۳
برای پژوهش های ثمربخشش در خواص ماده در دماهای خفیف ، و کشفیاتی از جمله روش مایع کردن گاز هلیوم
کامرلینگ اونس در سال ۱۸۵۳ در شهر دانشگاهی گرونینگن ( Groningen ) در هلند به دنیا آمد پدرش کارخانه ی کاشی سازی داشت و مادرش زن سخت کوشی بود که همیشه بچه های خود را به تحصیل تشویق می کرد . اونس در ۱۸۷۰ وارد دانشگاه گرونینگن شد ، و سال بعد مقاله اش درباره ی چگالی بخار در یک مسابقه ی علمی که زیر نظر دانشگاه اوترخت ( Utrecht ) برگزار گردید برنده ی مدال طلا شد او از ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۳ در دانشگاه هایدلبرگ به تحصیلاتش ادامه داد او در این دانشگاه یکی از دو دانشجویی بود که اجازه داشتند در آزمایشگاه خصوصی کیرشهف ( kirchhof ) کار کنند اونس برای گرفتن دکترای خود به دانشگاه گرونینگن بازگشت ، و در آنجا در ۱۸۷۹ با ارایه ی تزی تحت عنوان یک راه جدید اثبات چرخش زمین ، که مورد استقبال گرم اساتیدش قرار گرفت ، به دریافت دکترای خود که در آن عبارت ستایش آمیز magna cum laude درج شده بود ، نایل آمد . اونس در ۱۸۸۲ به استادی فیزیک و مدیریت آزمایشگاه فیزیک دانشگاه لیدن رسید ، و به مدت ۴۲ سال در این سمت باقی ماند او در این مدت دانشگاه لیدن را به مرکز جهانی پژوهش های مربوط به دماهای خفیف مبدل ساخت . اونس برای اثبات درستی تئوری وان در والز درباره ی نحوه ی رفتار گازها تصمیم گرفت اندازه گیری های خود را تا پایین ترین درجات حرارت قابل حصول ادامه دهد و بهترین روش برای تقلیل درجه حرارت یک جسم قرار دادن آن در یک گاز مایع شده است زیرا این گاز مایع برای تبخیر شدنش از آن جسم حرارت می گیرد اما برای مایع کردن خود گاز باید آن را متراکم ساخت و تا زیر دمای بحرانی سرد کرد .
اونس برای مایع کردن هلیوم به عنوان سرکش ترین گازها ، آن را درون هیدروژن مایع قرار داد ، طوری که هیدروژن گرمای لازم برای تبخیر شدنش را از هلیوم بگیرد . او سپس هلیوم سرد شده را به طور ناگهانی منبسط کرد تا درجه حرارت آن یک بار دیگر پایین بیاید . او با به کار گرفتن این روش توانست بخشی از گاز را مایع کند او در یک روز فراموش نشدنی در سال ۱۹۰۸ گفت : ” وقتی دیدم می توانم هلیوم مایع را به دوستم وان در وال ، که تئوری اش راهنمای کارم بود ، نشان دهم ، از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجیدم . ” دوره ی فعالیت های علمی اونس مقارن با یک دوره ی انتقالی در تاریخ فیزیک بود : فیزیک مکانیک عصر نیوتن جای خود را به فیزیک الکترومغناطیس ماکسول داده بود ، علاوه بر این که فیزیک دانان اندیشه ی پیوستگی ماده را رها کرده بودند و در آستانه ی باور نسبت به ساخت ذره ی آن بودند انتصاب اونس به عنوان استاد کرسی فیزیک تجربی در هلند نیز نشانگر اهمیت یافتن روزافزون فیزیک تجربی بود . اونس در ۱۸۸۲ در خطابه ی افتتاحیه ی آزمایشگاه خود در لیدن گفت : ” مایلم شعار زیر در بالای در ورودی هر آزمایشگاهی نوشته شود ؛ از راه اندازه گیری و آزمایش است که دانش حاصل می شود . “