انتخاب رشته هوشبری

نوشته محمد گنجی چهارشنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۱

انتخاب رشته هوشبری

انتخاب رشته هوشبری هدف تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند در گروه‌های سه یا چهار نفره به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی، در یک بخش هوشبری انجام وظیفه کنند.

هوشبری با چه رتبه ای قبول می شم

انتخاب رشته هوشبری

دروس این رشته به صورت نظری، عملی و کارآموزی در عرصه است.

فارغ‌التحصیلان هوشبری توانایی شناسایی دستگاه‌های اندازه‌گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاه‌های مختلف بیهوشی در اتاق عمل و استریلیزاسیون آنها، بیهوش ساختن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت‌های قلبی و تنفسی و بیدار کردن او در پایان عمل، دردشناسی، احیای قلبی، ریوی، و انجام دادن بی‌حسّی‌های ناحیه‌ای و غیره در موارد کلینیکی پرستاری به روش علمی و مراقبت از بیماران بدحال را دارند.

انتخاب رشته هوشبری

درس‌های این رشته در طول تحصیل :

دروس اصلی و تخصصی :

روش بیهوشی، تشریح‌(آناتومی)، فیزیولوژی، میکروب‌شناسی و استریلیزاسیون،‌ اصول پرستاری، رفتار در اتاق عمل، فیزیک،‌ داروشناسی(فارماکولوژی)، اصطلاحات عمومی پزشکی و اختصاصی بیهوشی، کارآموزی، معرفی بیمار، بیماری‌شناسی، کمک‌های اولیه و روش احیاء قلبی ریوی، داروشناسی اختصاصی، اصول مراقبت‌های ویژه، کارآموزی در عرصه.

انتخاب رشته هوشبری

 

طبق بررسی AANA 2016 Practice Profile ، متخصصین بیهوشی های  هر ساله در ایالات متحده بیش از ۴۳ میلیون بیهوشی را اداره می کنند. آنها حرفه ای نسبتا مستقل هستند که حقوق بازپرداخت مستقیم تحت برنامه Medicare دارند. آنها اولین تخصص پرستاری بودند که این امتیاز را در سال ۱۹۸۶ توسط کنگره به دست آوردند.

AANA جزئیات برخی از مسئولیت های بیهوشی پرستار را شرح می دهد:

 • اعمال بیهوشی در طی مراحل جراحی، درمانی، تشخیصی و مامایی
 • انجام بلوک های اپیدورال، نخاع یا عصبی
 • ارائه مراقبت قبل، در طول و پس از بیهوشی
 • بررسی تاریخچه های پزشکی بیماران برای آلرژی ها یا بیماری ها برای اطمینان از ارائه ایمن درد درمانی
 • بحث در مورد هر گونه منع مصرف یا عوارض جانبی بیهوشی با بیماران
 • نظارت بر نشانه های حیاتی در طی مراحل پزشکی

دفتر آمار کار (BLS دسامبر ۲۰۱۵) و گزارش AANA که پرستاران بیهوشی در انواع تنظیمات از جمله کار:

 • بیمارستان های پزشکی و جراحی
 • بیمارستان های دسترسی بحرانی
 • مراکز جراحی تلفن همراه
 • مراکز مراقبت های سرپایی
 • دفاتر جراحان پلاستیک، دندانپزشکان، چشم پزشکان، متخصصان مدیریت درد و سایر متخصصان پزشکی
 • امکانات نظامی نظامی ایالات متحده

همچنین، AANA اشاره می کند که هنگامی که یک متخصص  بیهوشی،   بیهوشی را اداره می کند،

به نظر می رسد پرستاری است؛

در حالی که ، هنگامی که یک متخصص بیهوشی بیهوشی را ارائه می دهد، این  یک عمل پزشکی است.

انتخاب رشته هوشبری

هوشبری با چه رتبه ای قبول می شم ، و با رشته ی هوشبری چه کار می تونم بکنم.

 

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
 

۲۹۲۳

 

۵۰۳۷

 

۳۱۱۴

 

علوم پزشکی تهران

 

۹۰۷۷

 

۱۵۲۹۰

 

۹۲۰۵

 

علوم پزشکی نیشابور

 

۱۰۵۱۸

 

۱۲۱۷۹

 

۷۴۷۵

 

علوم پزشکی یزد

 

۵۶۰۷

 

۷۱۱۶

 

۴۵۰۶

 

علوم پزشکی شهید بهشتی

 

۷۶۲۰

 

۶۹۴۴

 

۳۱۲۹

 

علوم پزشکی شهید بهشتی ـــپردیس خودگردان

 

۸۸۹۸

 

۱۸۳۴۴

 

ـــــ

 

علوم پزشکی گلستان – گرگان

 

۵۳۲۰

 

۷۹۸۰

 

۴۲۷۵

 

علوم پزشکی شیراز

 

۶۰۹۳

 

۷۰۸۹

 

۴۵۸۰

 

علوم پزشکی تبریز

 

۵۳۵۴

 

۸۰۲۷

 

۴۵۵۶

 

علوم پزشکی ایران

 

۱۴۲۷۹

 

۱۵۸۴۵

 

ـــــ

 

علوم پزشکی کرمان

 

ـــــ

 

۱۵۸۵۶

 

۵۷۵۰

 

علوم پزشکی قم

 

۴۹۰۴

 

۹۶۷۵

 

۴۲۱۷

 

علوم پزشکی اصفهان

 

 

ـــــ

 

۱۶۱۷۱

 

ـــــ

 

علوم پزشکی اصفهان ــ پردیس خودگردان

 

۷۴۴۴

 

۲۰۳۱۴

 

۶۷۰۴

 

علوم پزشکی ارومیه

 

۷۴۷۷

 

۱۱۷۱۲

 

۶۹۸۵

 

علوم پزشکی گیلان-رشت

(محل تحصیل:لنگرود)

 

۶۹۷۴

 

۱۱۰۴۴

 

ـــــ

 

علوم پزشکی البرزـکرج

 

۹۷۶۳

 

۱۴۳۶۵

 

۸۲۲۶

 

علوم پزشکی یاسوج

 

۷۳۵۶

 

۱۶۴۵۷

 

۷۷۵۲

 

علوم پزشکی کاشان

 

۶۶۵۰

 

۱۴۰۱۵

 

ـــــ

 

علوم پزشکی بابل

 

۸۹۳۷

 

۱۴۴۲۴

 

۹۵۵۶

 

علوم پزشکی شیراز

(محل تحصیل:استهبان)

 

ــــــ

 

۱۶۹۳۱

 

ــــــ

 

علوم پزشکی گراش

 

۱۰۰۴۴

 

۱۸۲۴۴

 

ـــــــ

 

علوم پزشکی ایلام

 

۶۷۹۱

 

۱۸۶۰۸

 

۵۶۶۰

 

علوم پزشکی کرمانشاه

 

۴۲۲۲

 

۱۵۰۴۴

 

ـــــ

 

علوم پزشکی قزوین

 

۸۷۶۰

 

۱۵۲۹۰

 

۸۴۸۷

 

علوم پزشکی بوشهر

 

۱۲۰۳۲

 

۱۶۱۱۱

 

۱۰۲۶۶

 

علوم پزشکی بیرجند

 

ــــ

 

۱۸۰۹۷

 

۸۲۷۳

 

علوم پزشکی سبزوار

 

۱۰۸۷۹

 

۱۵۹۱۶

 

۸۱۸۴

 

علوم پزشکی بندرعباس

 

۱۰۰۹۱

 

۱۵۸۴۵

 

۹۲۳۳

 

علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد

 

۷۸۷۳

 

۱۹۶۷۸

 

۸۳۴۹

 

علوم پزشکی شاهرود

 

۱۶۹۸۰

 

۲۳۴۶۵

 

۹۷۰۳

 

علوم پزشکی جیرفت

 

۱۵۲۳۲

 

۱۷۲۷۷

 

۹۲۸۱

 

علوم پزشکی رفسنجان

 

۲۲۱۹۶

 

۱۸۸۶۰

 

۹۷۵۶

 

علوم پپزشکی گناباد

 

۱۰۸۷۹

 

۱۸۰۷۹

 

ــــ

 

علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

(محل تحصیل:پلدختر)

 

ـــــ

 

۱۶۲۰۹

 

۱۰۶۹۱

 

علوم پزشکی تربت حیدریه

 

ـــــ

 

۱۵۹۱۶

 

ــــ

 

علوم پزشکی لرستان – خرم آباد

 

۱۰۸۴۳

 

ـــــ

 

ـــــ

 

علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل: قاین)

 

۱۳۹۰۴

 

۱۷۵۱۶

 

ــــ

 

علوم پزشکی زاهدان

 

۱۵۴۸۰

 

۲۳۵۶۵

 

ــــ

 

علوم پزشکی ایرانشهر

 

۱۸۲۳۷

 

ـــــ

 

ــــ

 

علوم پزشکی زابل

 

ـــــ

 

۱۵۷۴۳

 

۵۸۰۰

 

علوم پزشکی شهرکرد

 

۷۰۳۳

 

۱۳۲۴۱

 

۶۵۱۱

 

علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز

 

۹۲۸۹

 

۱۵۹۳۹

 

ــــ

 

علوم پزشکی اراک

 

ـــ

 

۱۳۶۹۵

 

ــــ

 

علوم پزشکی خمین

 

۹۴۵۶

 

۱۵۸۸۷

 

۹۰۰۴

 

علوم پزشکی فسا

 

۱۵۵۸۳

 

۱۸۲۲۷

 

۹۷۱۸

 

علوم پزشکی سیرجان

 

۹۴۰۳

 

۱۷۰۰۴

 

۱۰۵۰۴

 

علوم پزشکی کردستان – سنندج

 

۸۲۸۲

 

۱۶۵۰۳

 

۶۶۲۱

 

علوم پزشکی زنجان

 

۱۱۱۵۳۹

 

۲۱۸۰۸

 

۷۵۸۸

 

علوم پزشکی اردبیل

 

ـــــ

 

۱۵۲۶۴

 

۸۴۰۱

 

علوم پزشکی جهرم

 

ـــــ

 

۱۱۵۸۲

 

۸۹۹۶

 

علوم پزشکی ساوه

 

ــــ

 

۲۷۸۱۲

 

۷۴۵۰

 

علوم پزشکی سمنان

(محل تحصیل : سرخه)

 

۱۳۸۳۹

 

۲۱۲۱۰

 

۹۲۸۱

 

علوم پزشکی آبادان

 

۹۴۲۱

 

۱۴۶۶۵

 

ــــــ

 

علوم پزشکی همدان

 

۱۱۶۵۷

 

۱۳۰۳۵

 

۶۳۹۷

 

علوم پزشکی مازندران -ساری

 

ــــــ

 

۱۴۰۰۲

 

۶۸۲۵

 

علوم پزشکی مازندران – ساری ــپردیس خودگردان

 

۹۱۴۷

 

۱۴۶۸۷

 

۸۷۲۸

 

علوم پزشکی دزفول

 

 

بازدید: ۱۹۱۶