دانشمندان – هنریک آنتون لورنتز

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۱

دانشمندان – هنریک آنتون لورنتز

هنریک آنتون لورنتز

هنریک آنتون لورنتز

Hendrik Antoon Lorentz
۱۹۲۸-۱۸۵۳
برنده ی مشترک جایزه ی نوبل فیزیک سال ۱۹۰۲ با پیتر زیمن برای پژوهش در تاثیرمیدان های مغناطیسی بر تابش های هسته ای
مرور کارهایی که لونتز در فیزیک کرده است آن گونه که لامور گفتخود مطالعه ی تاریخ پنجاه ساله ی این علم است پنجاهسالی که پیدایش عصر نوینی در علم فیزیک را نشان می دهد از این گذشته لورنتز جهانی ترین شخصیت علمی تاریخ کشور خود بود .
هنریک لورنتز در ۱۸۵۳در آرنهم(arnhem ) هلند متولد شد او در ۲۲ سالگی با ارائه ی تزی درباره ی انعکاس و انکسار نور دکترای خود را از دانشگاه لیدن گرفت . کار دیگر او ارئه ی تئوری الکترونی خود در ۱۸۹۲ بود این تئوری افزایش سرعت حرکت الکترون باعث افزایش جرم ان می شود . درستی این تئوری بعدها در آزمایش های متعددی به اثبات رسید لورنتز سپس نتایج تحقیق ریاضی خود درباره ی تاثیر حرکتماده در شکل آن را در ۱۸۹۵ منتشر کرد.
لورنتز در ۲۴ سالگی استاد دانشگاه لیدن شد و تا ۱۹۱۲ که از این دانشگاه بازنشسته گردید و مدیریت آزمایشگاه تیلرها رلم را بر عهده گرفت در لیدن ماند لورنتز فعالیت های علمی بسیاری داشت او در کنفرانس های متعددی شرکت کرد و مقالات فراوانی نوشت دانشگاه لیدن در ۱۹۲۶ به پاس فعالیت های ارزشمند و ثمر بخشش به او دکترای افتخاری پزشکی داد .
آنتون لورنتز در ۱۸۸۱ با آلتاکاترینا کیزر ( alletta catherina Kaiser ) ازدواج کرد و از او صاحب سه فرزند شد آلتا به فعالیت های همسرش بسیار علاقمند بود و لورتنز را در کارهایش یاری می داد . هنریک آنتون لورنتز در۷۴ سالگی به طور ناگهانی در گذشت ظهر هنگام جمعه دهم فوریه ی ۱۹۲۸ وقتی او را در هارلم به خاک می سپردند شبکه ی مخابراتی سراسر هلند برای گرامی داشت خاطره ی بزرگ ترین مرد کشور به مدت سه دقیقه از کار باز ایستاد .