میانگین درصد های بهترین داوطلبان آزمون سراسری ۹۲ و ۹۳

میانگین درصد

میانگین درصد

تمام مشاوران، برنامه‌ریزان درسی و حتی معلم‌های سال چهارم با پرسش‌هایی مشابه جمله یاد شده آشنا هستند؛ پرسش دانش‌آموزانی که منتظر یک حکم قطعی هستند تا براساس آن تصمیم بگیرند. آنها می‌خواهند بدانند که برای هر درس باید چه میانگین درصد ی کسب کنند تا بتوانند در رشته و دانشگاه ایده‌آلشان پذیرفته شوند، و وقتی به آنها گفته می‌شود که دادن حکم قطعی در این زمینه غیر ممکن است، این موضوع را پای بی اطلاعی مشاور یا معلم می‌گذارند و جذب مؤسسه‌ها و مراکزی می‌شوند که از داوطلبان  هزینه‌های هنگفت می‌گیرند و براحتی حکم صادر می‌کنند و جالب‌تر آنکه با اطمینان می‌گویند که اگر داوطلب به آنها اعتماد کند، با هر سطح علمی و دانشی که باشد، می‌تواند در رشته و دانشگاه مورد نظر خود پذیرفته شود!
آمار زیر که میانگین درصد های ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، ۲۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی و ۵۰ نفر اول گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در آزمون‌های سراسری ۹۲ و ۹۳ را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که نمی‌توان درصد مشخصی را برای کسب رتبه خوب،  اعلام کرد، و درصد مناسب برای یک رشته در آزمون سراسری هر سال، با توجه به سطح سؤال‌ها، آمادگی داوطلبان و ظرفیت رشته مورد نظر، متفاوت است.
برای مثال، همان طور که می‌بینید، در سال ۹۲، میانگین ۱۰۰۰ نفر اول داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در درس  ریاضی ،۷۳/۶۸% بوده است؛ اما در سال ۹۳ این میانگین به ۵۷ درصد رسیده است؛ یا میانگین ۲۰۰ نفر اول گروه آزمایشی انسانی در درس زبان خارجی در سال ۹۲ ، ۶۵/۴۰% بوده است؛ اما در سال ۹۳ میانگین این درس به ۱/۶۱% رسیده است. همچنین میانگین ۱۰۰۰نفر اول کشوری داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در درس معارف اسلامی در سال ۹۲،  ۹۴/۸۴ درصد است؛ اما  میانگین همین درس در سال ۹۳ در بین ۱۰۰۰ نفر اول کشوری، ۶۸% است.
 از سوی دیگر، از سال ۹۳ ،  تراز و رتبه یک داوطلب، تنها براساس نمره آزمون سراسری وی، تعیین نمی‌شود  و ۲۵ درصد نمره کل براساس سابقه تحصیلی یک داوطلب است؛ برای مثال، اگر نمره کتبی نهایی سال سوم یک داوطلب در درس معارف اسلامی ۵/۱۹ شده باشد و در همان سال ۲۰۰۰ داوطلب نمره ۲۰ گرفته باشند، این داوطلب حداقل از ۲۰۰۰ داوطلب نمره کمتری کسب کرده است ( گفتنی است که تعدادی از داوطلبان نیز نمره ۷۵/۱۹ را کسب کرده اند) و در نتیجه کل ۲۵ درصد سابقه تحصیلی را برای درس معارف اسلامی کسب نخواهد کرد .
به عبارت دیگر، هیچ مسؤول و کارشناسی نمی‌تواند با اطمینان بگوید که یک داوطلب باید چه رتبه و نمره کلی بیاورد تا بتواند در رشته دلخواه خود پذیرفته شود؛ زیرا این مساله به عوامل زیادی بستگی دارد که اطلاع از آنها برای هیچ کس امکان پذیر نیست.
در نهایت، پیک‌سنجش، برای اینکه شما دقیق‌ترین و صحیح‌ترین اطلاعات را داشته باشید، آمار میانگین درصد های ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی ، ۲۰۰ نفر اول کشوری انسانی و ۵۰ نفر اول گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در آزمون‌های سراسری ۹۲ و ۹۳و همچنین بالاترین و پایین‌ترین درصد همین افراد در هر یک از دروس را خدمتتان ارایه می‌دهد.
  www.m-ganji.ir
درصدهای رتبه های  زیر ۱۰۰۰ کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
نام درس
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
۶۲%
۹۴%
۲۶%
۷۱%
۱۰۰%
۲۶%
عربی
۷۰%
۹۶%
۹%
۸۰%
۱۰۰%
۲۵%
معارف اسلامی
۶۸%
۹۴%
۳۰%
۸۵%
۱۰۰%
۴۴%
زبان
۷۲%
۱۰۰%
۰۰%
۷۵%
۱۰۰%
۲۱%
ریاضی
۵۸%
۸۸%
۱۴%
۶۸%
۹۶%
۳۰%
فیزیک
۷۲%
۹۷%
۳۷%
۷۰%
۹۷%
۳۴%
شیمی
۵۵%
۹۷%
۱۳%
۶۶%
۱۰۰%
۲۵%
درصدهای رتبه های  زیر ۱۰۰۰ کشوری گروه آزمایشی  علوم تجربی  در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
نام درس
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
۷۳%
۱۰۰%
۳۶%
۶۵%
۹۲%
۲۶%
عربی
۸۲%
۱۰۰%
۲۱%
۷۶%
۱۰۰%
۱۶%
معارف اسلامی
۶۹%
۱۰۰%
۲۱%
۷۹%
۱۰۰%
۴۱%
زبان
۷۴%
۱۰۰
۰۰%
۶۹%
۱۰۰%
۰۰%
زمین‌شناسی
۷%
۶۹%
۵- %
۱۲%
۹۱%
۴- %
ریاضی
۵۷%
۱۰۰%
۱۰%
۶۹%
۱۰۰%
۱۰%
زیست‌شناسی
۷۶%
۱۰۰%
۱۴%
۷۶%
۹۶%
۴۲%
فیزیک
۸۰%
۱۰۰%
۱۷%
۷۷%
۱۰۰%
۱۸%
شیمی
۶۸%
۱۰۰%
۲۲%
۷۵%
۱۰۰%
۴۰%

 

درصدهای رتبه های  زیر ۲۰۰ کشوری گروه آزمایشی  علوم انسانی  در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
نام درس
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
۶۳%
۹۰%
۳۰%
۶۹%
۱۰۰%
۴۰%
عربی
۸۰%
۱۰۰%
۳۸%
۰%
۱۰۰%
۴۸%
معارف اسلامی
۷۸%
۹۶%
۹%
۷۷%
۱۰۰%
۴۴%
زبان
۱/۶۱%
۹۴%
۱۳%
۴۱%
۸۷%
۸%
ریاضی
۵۲%
۱۰۰%
۱۳%
۵۳%
۹۵%
۵%
اقتصاد
۸۵%
۱۰۰%
۵۱%
۸۰%
۱۰۰%
۴۵%
ادبیات تخصصی
۷۷%
۱۰۰%
۴۸%
۷۷%
۱۰۰%
۵۱%
عربی
۸۲%
۱۰۰%
۳۰%
۸۷%
۱۰۰%
۴۸%
تاریخ و جغرافیا
۵۶%
۹۱%
۰۰%
۶۲%
۹۶%
۷%
علوم اجتماعی
۷۴%
۱۰۰%
۴۱%
۸۵%
۱۰۰%
۴۰%
فلسفه و منطق
۴۵/%
۷۸%
۱۷%
۴۹%
۸۵%
۱۷%
روان‌شناسی
۷۴%
۹۵%
۴۰%
۹۰%
۱۰۰%
۶۷%
درصدهای رتبه های  زیر ۵۰ کشوری گروه آزمایشی   هنر در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
نام درس
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
۵۶%
۹۰%
۳۰%
۵۷%
۹۱%
۳۱%
عربی
۶۵%
۱۰۰%
۱۳%
۴۷%
۷۹%
۱۱%
معارف اسلامی
۵۵%
۸۰%
۲۵%
۶۳%
۸۸%
۲۳%
زبان
۷۲%
۱۰%
۱۴%
۵۸%
۸۹%
۱۶%
درک هنر
۴۱%
۷۱%
۱۶%
۴۶%
۶۶%
۲۶%
درک ریاضی
۵۱%
۸۶%
۱۰%
۴۰%
۷۶%
۱۰%
ترسیم فنی
۴۴%
۷۰%
۱۳%
۴۴%
۸۰%
۱۲%
خلاقیت تصویری
۵۶%
۷۸%
۱۸%
۴۸%
۸۳%
۲۰%
خلاقیت نمایش
۳۵%
۶۶%
۸%
۳۲%
۶۳%
۵%
خلاقیت موسیقی
۵۰%
۱۰۰%
۳%
۴۳%
۷۸%
۷%
خواص مواد
۱۶%
۳۸%
۰۰%
۱۶%
۳۸%
۰%
درصدهای رتبه های  زیر ۵۰ کشوری گروه آزمایشی  زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
نام درس
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
۸۲%
۱۰۰%
۴۰%
۷۶%
۹۱%
۴۴%
عربی
۸۴%
۱۰۰%
۱۲%
۹۵%
۱۰۰%
۵۷%
معارف اسلامی
۸۳%
۱۰۰%
۲۶%
۷۸%
۹۱%
۳۶%
زبان
۹۵%
۱۰۰%
۷۸%
۹۳%
۱۰۰%
۸۴%
زبان تخصصی
۷۶%
۹۸%
۳۷%
۷۳%
۱۰۰%
۴۰%

 

 

خبر ویژه ، اخبار مهم و فوری کسب و کار و موفقیت

آموزش فیزیکبرنامه ریزی درسیجزوات کنکورکنکورمحمد گنجیمشاوره

محمد گنجیمشاهده نوشته ها

محمد گنجی مدرس ، مولف و کارشناس ارشد کسب و کار تالیف 32 جلد کتاب تدریس و مشاوره از 1370

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.