وجه ثبت نام فقط مربوط به شهریه حضور در دوره ی آموزشی فوق می باشد.
هزینه ی مربوط به تهیه ی کتاب و جزوات مورد نیاز به عهده ی خود دانشجو می باشد.
امکان انصراف از شرکت در دوره تا ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره وجود دارد و دراین صورت کل وجه بازگردانده خواهد شد.( پس از شروع دوره امکان انصراف و بازگشت وجه وجود ندارد)
در طول دوره رعایت شرایط و مقررات جاری کشور الزامی می باشد.
در صورت وجود هر نوع سوال ، شکایت و… می توانید با شماره ۰۲۱۲۶۷۴۳۵۲۲ تماس گرفته و یا از طریق ۰۹۳۷۵۴۰۳۵۰۰ پیامک نمایید.