فیزیکچی

فیزیکچی. آموزش فیزیک توسط محمد گنجی

مولف ۳۲ عنوان کتاب کمک آموزشی و کنکور از انتشارات آیندگان. منتشران ، اندیشه فائق، بیست، شبقره، کلک معلم ، راه رشد و…

تدریس فیزیک در تهران ، کرج ، قزوین، اصفهان ، شهرکرد، شیراز، مرودشت، اردبیل، تبریز، مراغه، مشهد ، کیش، مشهد، کرمان و…

درخواست کلاس فیزیک

کلوپمشاورههمکاریآموزش