روش مطالعه ی ادبیات کنکور و بهترین کتاب ادبیات کنکور

نوشته محمد گنجی دوشنبه - ۹ مهر ۱۳۹۷

روش مطالعه ی ادبیات کنکور و بهترین کتاب ادبیات کنکور ، ازنظر اساتید و مشاوران و دانش آموزان برتر . رتبه های برتر سالهای گذشته چگونه ادبیات می خواندن؟
 ادبیات کنکور
درس ادبیات و زبان فارسی در کنکور سراسری اولین درس دفترچه عمومی است. این درس در کنکور ۲۵ تست را به خودش اختصاص داده است. همچنین ضریب ۳ را در کنکور سراسری به خود اختصاص داده است. مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این درس ۱۸ دقیقه است. ۲۵ تست این درس به ترتیب عبارتند از:۳ تست لغت ۲ تست املا ۳ تست تاریخ ادبیات ۳ تست مربوط به مبحث آرایه های ادبی ۵ تست از درس زبان فارسی و ۹ تست آخر نیز تست های قرابت معنایی هستند. این مطلب به تدریج تکمیل تر می شود.

روش مطالعه ی ادبیات کنکور

اهمیت ادبیات در کنکور باعث شده است دانش آموزان به دنبال روش صحیح مطالعه درس ادبیات در کنکور باشند. در اینجا روش مطالعه برای هر قسمت بیان شده:برای ۳ تست لغت پیشنهاد این است که لغت های انتهایی کتاب را مطالعه کنید. دقت کنید که برای یک لغت ممکن است چندین معنی نوشته شده باشد که شما باید همه انها را به خاطر بسپارید.و برای ۲ تست املا باید متنهای ۳ کتاب را به همراه قسمت های املا زبان فارسی را مطالعه کنید.تست های تاریخ ادبیات که کاملا حفظی است و فقط باید با مطالعه و تکرار زیاد آنها را ملکه ذهن خود کنید.

روش مطالعه ی ادبیات کنکور _ زبان فارسی

زبان فارسی از دو بخش تشکیل شده  ۱* بخش مهارتی   ۲* بخش غیر مهارتی .بخش مهارتی همیشه بیشتر سوالات را  در بر می گیرید و این بخش شامل محاسبه ی تکواژ و واژه و جمله و … است بهترین روش برای این بخش تمرین بسیار است .
برای  بخش های غیر مهارتی مثل بخش های حفظی و تاریخ ادبیات های زبان فارسی اول خوب خوب بخونید و بعد خلاصه نویسی کنید .

روش مطالعه ی ادبیات کنکور – آرایه های ادبی

و درباره ٣ تست آرایه های ادبی بهترین راه برای تسلط به مبحث آرایه ها بهتر است هر شب چند تست سراسری را حل کنید و به بررسی آن تست ها بپردازید که به سرعت العمل شما می افزاید.

روش مطالعه ی ادبیات کنکور – قرابت معنایی

از مجموع ۲۵ تست ادبیات و زبان فارسی در آزمون سراسری بین هشت تا ده تست قرابت معنایی اختصاص دارد. این تعداد تقریباً ۴۰% پرسش ها را در شامل می شود.ابتدا معنا و مفهوم ابیات کتاب را بادقت فرابگیرین و در نظر بگیرین که هر بیتی به چه نکته یا نکاتی اشاره می کنه تا بتونین ارتباط آن را با سایر ابیات تشخیص بدین.به مفهوم ابیاتی که درقسمت های بیاموزیم درس ها اومدن،حتماً توجه کنین.توصیه می شود که داوطلبان معانی اشعار را حفظ نکنند بلکه تمرین کنند تا بتوانند، درک درستی از ابیات داشته باشند. لازمه ی این که دانش آموزان به این مهم دست یابند این است که در این زمینه تست های فراوانی بزنند و حتی اگر می توانند هر شب ۱۵ دقیقه به خواندن شعر و تمرین درک آن بپردازند. این تمرین سبب می شود که ذهن ایشان به این کار عادت کند.
حل تست های مختلف باعث می شود که بفهمیم کدام مطالب را کامل یا ناقص یاد گرفتیم. تست زدن باعث می شود استرس ما کمتر شود و با شرایط کنکور آشنایی پیدا کنیم. ۲ روز پس از مرور اول، شروع به تست زدن بکنید. این کار مهر تاییدی بر عملکرد یادگیری شماست.

بهترین کتاب ادبیات کنکور

کتاب های موضوعی ادبیات نشر الگو و یا کلک معلم کتاب های خوبی هستند. کتاب قرابت معنایی نشر دریافت. کتاب ادبیات گاج و کتاب ادبیات خیلی سبز هم بسیار مناسب هستند.

بازدید: ۳۱