رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم

نوشته محمد گنجی دوشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۷

رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم و می تونم وارد این رشته بشم.

رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم

رشته مرمت آثار تاریخی تا چه رتبه ای قبول می شم

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۲۲۴۱ ۹۵۱۸

نوبت دوم ۱۲۸۴۴

دانشگاه شهید باهنر-کرمان
۲۵۷ ۲۰۷۳ ۴۳۲۱   دانشگاه هنر اصفهان
۶۸۵ ۶۱۲۵ ۲۸۵۳ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین
۵۶۹۲ ۳۸۴۱ دانشگاه هنر شیراز
۶۲۴ ۹۰۵۱ ۴۰۷۰ دانشگاه ارومیه
۱۳۴۸۹ ۱۶۳۷۰ ۱۲۰۴۹ دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۹۰۵۷ دانشگاه سمنان
۷۸۷۹ دانشگاه صنعتی جندی شاپور –دزفول
۳۷۵۰ ۱۳۵۲۶

نوبت دوم ۱۵۲۰۳

۱۰۴۵۹ دانشگاه حکیم سبزواری –سبزوار
۶۸۷۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
۱۳۲۹۶ دانشگاه زابل

تهیه و تنظیم : آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته مرمت آثار باستانی کلیک کنید

انتخاب رشته حفاظت ومرمت آثار تاریخی