رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد

نوشته محمد گنجی دوشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۷

رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد و کدوم دانشگاه ها در ایران رشته ی زبان فرانسه تدریس می شود.

رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد

رشته زبان فرانسه چه رتبه ای می خواد

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۶۳۷ ۸۰ دانشگاه تهران
۴۹۷۶ ۹۳۰۹ ۳۴۱۴  دانشگاه شیراز
۷۲۰۵ ۱۲۲۳۲  دانشگاه بوعلی سینا-همدان
۱۷۲۷ ۲۹۳۹ ۱۸۰۰

نوبت دوم ۳۲۲۲

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
۲۱۰۶ ۲۱۹۷ دانشگاه شهید بهشتی
۲۹۶۲ ۲۳۴۰ دانشگاه الزهرا(س)-تهران
۱۵۲۴ ۳۸۱۱ ۳۵۵۴

نوبت دوم ۲۳۳۹

دانشگاه اصفهان
۱۰۳۳۰ ۴۶۱۷ نوبت دوم ۹۱۵۳ دانشگاه تبریز
۷۳۱۵ ۴۶۰۶ نوبت دوم ۵۰۹۴ دانشگاه فردوسی-مشهد
۱۰۶۹۶ ۸۲۲۳

نوبت دوم ۱۳۱۷۴

دانشگاه شهید چمران-اهواز
۳۰۴۷۳

نوبت دوم ۳۱۷۲۲

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

تهیه و تنظیم : آیدا زارع چیان 

برای آشنایی با رشته زبان فرانسه کلیک کنید

انتخاب رشته زبان فرانسه