رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد

نوشته محمد گنجی دوشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۷

رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد و هر دانشگاهی چه رتبه ای لازم داره در جدول زیر هست

رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد

رشته تاریخ چه رتبه ای می خواد

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۸۵۹۴ ۴۰۴۳ ۱۷۶۲ دانشگاه اصفهان
۶۴۸۲ ۱۹۸۳ دانشگاه تهران
۱۳۲۰۴

نوبت دوم۱۹۸۵۷

۸۱۳۸ دانشگاه تبریز
۹۶۲۱ ۱۲۲۵۶ دانشگاه یزد
۱۰۳۹۲ ۱۲۴۸۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین
۸۵۶۷ ۳۲۱۸ دانشگاه الزهرا(س)-تهران
۶۸۰۴ ۴۹۲۰ ۳۳۱۱ دانشگاه خوارزمی –تهران(محل تحصیل کرج)
۶۰۶۷ ۴۷۲۵ نوبت دوم ۳۵۵۳ دانشگاه فردوسی-مشهد
۱۳۹۱۴ ۷۶۷۴ ۳۳۴۳ دانشگاه شیراز
۲۰۵۶۳ ۱۸۴۰۰ ۹۴۶۸ دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
۱۴۲۵۰

نوبت دوم ۲۳۲۱۲

دانشگاه شهید باهنر-کرمان
۱۵۹۱۷ ۱۰۱۰۴ دانشگاه شهید چمران-اهواز
۲۲۸۷۹

نوبت دوم ۴۱۲۹۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
۱۵۱۷۳ ۱۵۵۸۶ دانشگاه ارومیه
۱۲۴۲۵ دانشگاه اراک
۲۵۹۸۵

نوبت دوم ۳۹۵۸۵

دانشگاه جیرفت
۲۲۶۵۴ ۱۴۵۰۸ دانشگاه بیرجند
۳۲۸۹۵ ۲۱۳۵۴ ۱۰۴۱۷ دانشگاه آیت حایری-میبد
۱۸۰۳۲ دانشگاه لرستان-خرم آباد
۲۴۰۳۱ دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
۲۳۱۹۵ ۱۷۰۴۳ دانشگاه یاسوج
۲۶۹۹۱ دانشگاه ولایت-ایرانشهر
۲۹۰۸۸ دانشگاه زابل
۳۱۶۲۸ ۱۲۶۹۵ دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران)

تهیه و تنظیم :آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته تاریخ کلیک کنید

انتخاب رشته تاریخ