رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی

نوشته محمد گنجی سه شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۷

رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی در دانشگاه های مختلف

رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی

رتبه لازم برای قبولی رشته کار درمانی

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۲۵۷۴ ۷۸۰۲  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۳۸۵۶ ۶۱۸۳ ۳۷۹۳ دانشگاه اصفهان
۵۸۷۹ ۸۷۵۰ ۴۰۶۵ دانشگاه تبریز
۲۳۰۸ ۴۹۱۳ ۳۰۳۴ دانشگاه شهید بهشتی
۳۳۴۷ ۱۰۱۱۰ ۲۸۲۴ دانشگاه شیراز
۲۸۵۹ ۵۸۵۱ ۳۲۱۸ دانشگاه ایران
۶۶۸۱ ۸۶۳۸ ۳۸۹۵ دانشگاه شهید بهشتی(پردیس خودگردان)
۴۵۲۵ ۷۹۸۰ ۵۰۵۹ دانشگاه مازندران-ساری
۴۲۶۹ ۶۹۷۱ ۴۴۲۴ دانشگاه جندی شاپور –اهواز
۶۴۵۲

نوبت دوم ۷۷۳۳

۹۱۴۰ ۷۰۱۰ دانشگاه سمنان
۶۸۱۲ ۸۰۶۷ دانشگاه مازندران-ساری (پردیس خودگردان)
۶۴۱۰ ۸۱۹۸ ۵۴۴۴ دانشگاه اراک
۴۱۳۵ ۱۲۴۵۸ ۷۱۳۶ دانشگاه جندی شاپور –اهواز(پردیس خودگردان)
۱۰۱۴۱ دانشگاه زنجان( پردیس خودگردان)
۵۹۰۷ ۹۵۳۹ ۵۸۱۸ دانشگاه همدان
۶۲۲۷ ۱۰۲۵۰ ۶۳۴۶ دانشگاه زنجان
۱۰۸۵۶ دانشگاه اصفهان (پردیس خودگردان)

تهیه و تنظیم :آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته کاردرمانی کلیک کنید

انتخاب رشته کار درمانی

  1. سپهر دولتخواه گفت:

    دانشگاهای ازاد هم این رشته رو دارن میتونید معرفی کنید