رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی

نوشته محمد گنجی سه شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۷

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های مختلف

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۷۸۵۶ ۷۰۴۲ ۵۴۷ دانشگاه قم
۱۳۵۴

نوبت دوم ۱۸۱۶

۱۶۴۹

نوبت دوم ۲۵۴۴

۶۰۹

نوبت دوم ۱۲۶۹

  دانشگاه فردوسی-مشهد
۱۷۶۲ ۷۱۷ دانشگاه شهید بهشتی
۴۶۰۰ ۴۸۲۹ ۲۵۳۰ دانشگاه یزد
۳۷۸۳ ۳۱۷۰ ۴۳۵۲ دانشگاه خوارزمی –تهران(محل تحصیل کرج)
۲۲۹۶ ۲۳۰۲ ۸۷۶ دانشگاه الزهرا(س)-تهران
۱۲۳۸ ۸۹۳ دانشگاه تهران
۶۳۱۷ ۵۸۳۸ ۱۶۱۴ دانشگاه شیراز
۲۷۴۱

نوبت دوم ۲۸۴۹

۱۵۹۹

نوبت دوم ۳۹۲۲

نوبت دوم ۲۴۶۶ دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
۵۲۹۵

نوبت دوم ۱۱۸۷

۱۷۷۸

نوبت دوم ۲۶۴۹

۱۸۷۲ دانشگاه کاشان
۴۲۸۷ ۱۹۸۹ ۱۵۳۷

نوبت دوم ۱۸۸۲

دانشگاه اصفهان
۴۳۴۱ ۴۶۳۴ ۲۴۲۵

نوبت دوم ۳۵۲۴

دانشگاه تبریز
۱۲۷۸۹

نوبت دوم ۵۲۵۹

۳۹۲۲

نوبت دوم ۱۵۷۰۱

دانشگاه مازندران-بابلسر
۵۹۶۷

نوبت دوم ۶۷۹۶

۴۲۹۶

نوبت دوم ۴۱۴۳

دانشگاه  شهید باهنر-کرمان
۴۸۲۸ ۵۷۴۷ دانشگاه ارومیه
۶۵۵۲ ۵۸۹۲ دانشگاه بوعلی سینا-همدان
۵۶۱۱ ۴۶۳۶ دانشگاه بجنورد
۴۰۶۸

نوبت دوم ۱۲۱۸۱

۳۵۷۳

نوبت دوم ۳۴۰۱

۳۴۲۱ دانشگاه بیرجند
۲۵۸۲ دانشگاه شاهد-تهران
۴۶۲۷

نوبت دوم ۷۰۶۲

۴۳۷۲

نوبت دوم ۶۷۶۷

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
۵۵۸۶ ۴۶۹۰

نوبت دوم ۵۶۶۸

دانشگاه اراک
۸۸۵۵

نوبت دوم ۱۷۳۹۴

۷۶۱۲

نوبت دوم ۱۴۶۷۳

دانشگاه ملایر
۳۰۷۹۶

نوبت دوم ۸۷۱۵

۶۰۱۰

نوبت دوم ۸۲۰۶

۳۳۶۰ دانشگاه شهید چمران-اهواز
۷۱۳۷

نوبت دوم ۱۹۹۹۸

نوبت دوم ۹۳۳۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
۵۷۴۷ ۳۶۷۰ دانشگاه کردستان-سنندج
۴۷۲۸

نوبت دوم ۱۱۲۸۸

۴۰۶۲

نوبت دوم ۳۷۴۷۷

۲۸۹۸ دانشگاه گیلان-رشت
۵۷۶۵ ۶۷۷۳ ۳۹۶۳ دانشگاه لرستان-خرم آباد
۵۸۸۴ ۵۱۴۱ ۹۲۵۸ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
۶۴۵۹ ۶۸۴۲ دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
۱۹۹۲۲ ۱۰۹۳۰ ۴۶۰۷ دانشگاه غیر انتفاعی آل طه-تهران(ویژه خواهران)
۶۴۳۴

نوبت دوم ۱۲۱۴۶

۹۱۹۷

نوبت دوم ۱۵۹۹۷

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی-اسد آباد همدان
۸۱۹۲ دانشگاه غیر انتفاعی رفاه-تهران(ویژه خواهران)

تهیه و تنظیم :  آیدا زارع چیان

 برای آشنایی با رشته علوم تربیتی کلیک کنید

انتخاب رشته علوم تربیتی