رتبه لازم برای قبولی رشته زمین شناسی

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۷ مرداد ۱۳۹۷

رتبه لازم برای قبولی رشته زمین شناسی در دانشگاه های ایران چه قدره؟

رتبه لازم برای قبولی رشته زمین شناسی

رتبه لازم برای قبولی رشته زمین شناسی

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۲۷۲۵۳ ۶۰۸۲۳ ۲۴۱۹۶ زمین شناسی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه
۲۶۱۷۲ ۱۱۲۸۷ زمین شناسی|دانشگاه تهران / روزانه
۲۰۲۲۶ ۲۹۷۲۳ ۱۱۶۵۰ زمین شناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۱۱۱۹۵۴ ۱۳۷۹۰۳ ۲۴۱۹۶ زمین شناسی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه
۳۸۶۰۷ ۴۳۸۹۸ ۹۹۲۷ زمین شناسی|دانشگاه شیراز / روزانه
۲۸۶۷۶ ۱۶۴۶۲ زمین شناسی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۲۳۲۹۲ ۳۸۶۶۰ ۲۱۹۴۸ زمین شناسی|دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه
۴۶۰۰۹ ۴۵۵۲۲ ۲۲۸۱۷ زمین شناسی|دانشگاه تبریز / روزانه
۲۶۵۹۳ ۳۷۹۰۶ ۱۶۰۵۵ زمین شناسی|دانشگاه خوارزمی تهران /روزانه
۱۱۳۶۴۷ ۶۲۲۲۳ زمین شناسی|دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل/روزانه
۴۷۳۳۶ ۶۲۸۹۲ زمین شناسی|دانشگاه یزد / روزانه
۱۴۰۸۹۴ ۱۱۹۳۳۴ زمین شناسی|دانشگاه دامغان / روزانه
۱۱۰۶۶۱ ۸۷۸۹۸ زمین شناسی|دانشگاه شهید باهنر – کرمان/روزانه
۴۸۷۹۵ ۲۷۵۴۷ زمین شناسی|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین / روزانه
۶۳۹۵۰ ۱۱۸۲۵۰ زمین شناسی|دانشگاه زنجان/روزانه
۹۶۵۶۴ ۹۴۳۹۵ ۵۸۹۳۹ زمین شناسی|دانشگاه بیرجند / روزانه
۵۵۱۵۸ ۸۲۶۶۹ زمین شناسی|دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه
۱۰۸۸۵۷ زمین شناسی|دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
۱۰۵۹۶۴ ۵۸۶۷۶ ۴۴۲۰۰ زمین شناسی|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه
۷۴۹۷۲ ۱۰۴۹۰۴ زمین شناسی|دانشگاه مجتمع اموزشی علی گناباد/روزانه
۷۶۶۵۹ ۹۱۷۵۳ زمین شناسی|دانشگاه ارومیه/روزانه
۶۵۹۵۸ ۱۰۱۱۶۷ زمین شناسی|دانشگاه لرستان-خرم اباد / روزانه
۹۷۵۶۹ زمین شناسی|دانشگاه گلستان-گرگان/روزانه

تهیه و تنظیم : آیدا زارع چیان 

برای آشنایی با رشته زمین شناسی کلیک کنید

انتخاب رشته زمین شناسی