دانلود جزوه ی فیزیک کنکور ، آموزش فیزیک باهوشانه

نوشته محمد گنجی جمعه - ۱۱ آبان ۱۳۹۷

،آموزش فیزیک باهوشانه ، برای بچه های کنکوری ، شامل درس نامه ، جزوه ، تست و پاسخنامه!
دانلود جزوه ی فیزیک کنکور
برای موفقیت در کنکور نیاز داری منابع خوب و به درد بخور داشته باشی. ما این منابع را در اختیارتون قرار می دیم. همراه با مشاوره درسی برای کنکور.

دانلود جزوه ی فیزیک کنکور:

در این بخش جزوه ها ی فیزیک، که در کلاس ها تدریس می کنم قرار دادم. نیاز نیست یه دفعه همه رو دانلود کنید. هر بار مطابق برنامه اتون جزوه دانلود کنین. در این جزوه ها، ابتدای هر فصل درس نامه قرار داره. اونو کامل بخونین . بعد تست های تثبیت هست. این تست ها برای یادگیری بهتره. بیشتر بر پایه ی درک بهتر مطالب هست. حل تست های این قسمت برای همه واجبه!
بعد از تست های تثبیت ، تست های تمرین قرار داره. این تست ها یه پله بالاتر از تست های قبله. برای اینکه بتونین این تست ها رو بزنین ، حتما باید تست های تثبیت رو زده باشین . یعنی حتما حتما به ترتیب! اول جزوه ، بعد تست تثبیت ، بعد تست تمرین و مرحله ی آخر تسلط. تست های تسلط برای ۱۰۰ زدنه! با تست های تمرین و تثبیت به ۶۰-۷۰ درصد میرسین.
همه ی تست های جزوه ، تست آزمون های برگزار شده در ایرانه. یعنی تست تالیفی نداره. تست کنکور سراسری ، آزاد ، کنکور های آزمایشی. تست ها رو ۳۰ تا ۳۰ تا بزنین. هر ۳۰ تا تست رو در ۴۵ دقیقه بزنین. درصد بگیرین . بعد رفع اشکال کنین. اشکالات رو علامت گذاری کنین و تاریخ بزنین. تا بعد دوباره بر گردین و بررسی کنین.
دقت کنین برای هر قسمت مشخص کردم، نظام قدیم یا جدید. با این تست ها نیاز به کتاب دیگه ای ندارین. تست های مکمل هم بعدا به این قسمت اضافه میشه.
دانلود جزوه ی فیزیک کنکور به صورت کاملا رایگانه! بعد از دانلود می تونین به هر کسی که لازم داره این جزوه رو بدید.

دانلود جزوه ی اندازه گیری و بردار:(بارگذاری شده)

اندازه گیری و بردار تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش اندازه گیری و بردار اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش اندازه گیری و بردار اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی حرکت شناسی:( بارگذاری شده)

حرکت شناسی تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه!
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش حرکت شناسی نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش حرکت شناسی نظام قدیم اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی حرکت شناسی نظام جدید

دانلود جزوه ی دینامیک:( بارگذاری شده)

دینامیک تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه!
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش دینامیک نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش دینامیک نظام قدیم اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی دینامیک نظام جدید

دانلود جزوه ی کار و انرژی:( بار گذاری شده)

کار و انرژی تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه!
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش کار و انرژی نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش کار و انرژی نظام قدیم  اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی فشار:( بارگذاری شده)

فشارتقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش فشار نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش فشارنظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی گرما:

گرما تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش گرما نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش گرما نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی ترمودینامیک:( مخصوص ریاضی ها )

ترمودینامیک تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه!
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش ترمودینامیک نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش ترمودینامیک نظام قدیم  اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی الکتریسیته ساکن و خازن:

الکتریسیته ساکن و خازن تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش الکتریسیته ساکن و خازن نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش الکتریسیته ساکن و خازن نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی جریان و مدار:

جریان و مدار تقریبا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش جریان و مدار  نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش جریان و مدار نظام قدیماینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی مغناطیس و القا:

مغناطیس و القا بین نظام قدیم و جدید مشترکه! نظام جدیدی ها یه قسمت هایی اضافه دارن که فایل مکمل براشون قرار می دم.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش مغناطیس و القا  نظام قدیماینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش مغناطیس و القا نظام  قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی نور:( نظام قدیم )

نور فقط برای نظام قدیمه!
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش نور نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش نور نظام قدیم اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی نوسان:

نوسان در نظام جدید خیلی مختصر تر شده! نظام جدیدی ها فایل مکمل رو دانلود کنن.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش نوسان نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش نوسان نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی موج:

موج در نظام جدید خیلی مختصر تر شده! نظام جدیدی ها فایل مکمل رو دانلود کنن.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش موج نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش موج نظام قدیم اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی صوت :

صوت در نظام جدید خیلی مختصر تر شده! نظام جدیدی ها فایل مکمل رو دانلود کنن.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش  صوت اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش صوت اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی موج الکترو مغناطیس:

موج الکترو مغناطیس در نظام جدید خیلی مختصر تر شده! نظام جدیدی ها فایل مکمل رو دانلود کنن.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش موج الکترو مغناطیس اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش موج الکترو مغناطیس اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

دانلود جزوه ی فیزیک اتمی و هسته ای:

فیزیک اتمی و هسته ای  در نظام جدید خیلی مختصر تر شده! نظام جدیدی ها فایل مکمل رو دانلود کنن.
برای دانلود درس نامه و تست های  بخش اتمی و هسته ای اینجا کلیک کن.
برای دانلود پاسخ نامه ی بخش فیزیک اتمی و هسته ای  اینجا کلیک کن.
برای دانلود تست های مکمل برای نظام جدیدها اینجا کلیک کن.

توجه:

با دانلود جزوه ی فیزیک کنکور ، کتب دیگه ای نخر. این جزوه شامل حدود ۳۰۰۰ تست هست. فایل دانلود جزوه ی فیزیک کنکور ، هر چند وقت یکبار به روز رسانی میشه . تست ها و جزوه های لازم به اون اضافه میشه. اشکالات اون برطرف میشه. این جزوه ها رو به کسانی که نیاز دارن بدین.
باز یادآوری می کنم دانلود جزوه ی فیزیک کنکور رایگان است. فقط اگه به دردتون خورد دعام کنید. اگه هم مشکل داشت بگید درستش کنم.
دانلود جزوه ی فیزیک کنکور

بازدید: ۷۸۷

 1. کوثر گفت:

  استاد لطفا لینک جزوه ی نور ما نظام قدیما رو چک کنید اصلا لینکی وجود نداره میخوام دانلود کنم …راستی استاد این نور شامل هم بازتاب نور هست هم شکست نورِ ؟؟ ….بی نهایت تشکر بابت این لطف بزرگتون

 2. فرداد گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما اقای گنجی بابت جزوه بسیار عالی شما
  متاسفانه از قسمت جزوه گرما به بعد لینک دانلود خراب می باشد. لطفا پیگیری کنید

 3. یلدا گفت:

  چرا جزوه ی نوسان ما نظام قدیمیا دانلود نمیشه ؟؟؟

 4. کوثر گفت:

  واقعا میگم نجاتم دادید خدا خیرتون بده هزاران بار

 5. پری سان گفت:

  سلام چرا دانلو نمیشن؟؟؟؟پس کی همشون بارگذاری میشن خیلی احتیاج دارم😔

 6. پری سان گفت:

  سلام چرا دانلو نمیشن؟؟؟؟

 7. معلم گفت:

  سلام. ممنون از جزوات بسیار خوبتون که همیشه برای تدریس کمک زیادی به من کرده.‌فقط خواستم یادآوری کنم بعضی قسمتها مثل خازن و گرما در نظام جدید خیلی مختصرتر هست که به اشتباه برعکس ذکر شده. سپاس مجدد

  • سلام دوست عزیز ممنون از شما. بله خازن و بسیار از مباحث در نظام جدید با تغییر مواجه شده. این تغییرات بیشتر حذف و خلاصه کردن بوده!!!! امیدوارم در کنکور طراحان این حذف رو در نظر بگیرند. هر چند تجربه نشون داده هر چی حذف میشه برای طراحان مهم تر میشه !!!!!