دانشگاه های صنعتی برتر ایران

نوشته محمد گنجی سه شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانشگاه های صنعتی برتر ایران ، همیشه بچه ها و خانواده ها به دنبال این هستند که کدوم دانشگاه ایران بهتر و معتبر تر است.

دانشگاه های صنعتی برتر ایران

دانشگاه های صنعتی برتر ایران

با توجه به این که فقط تعدادی از دانشگاههای ایران در رتبه بندی جهانی وجود دارند ، پس از این مقیاس نمی توان به صورت کامل استفاده کرد .

اما پایگاه دانشگاههای جهان اسلام ( isc) دسته بندی دانشگاه ها را انجام می دهد و طبق گزارشات این مر جع ، دسته بندی دانشگاهها ی  فنی و مهندسی به صورت زیر است.

دانشگاه های صنعتی برتر ایران

رتبه کل نام
۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دانشگاه صنعتی شریف
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
۶-۱۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی سهند
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعت نفت
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶-۲۰ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی اراک
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی بیرجند
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه های صنعتی برتر ایران

اگه سوالی داری و یا نیاز به راهنمایی دارین اینجا کلیک کنید