دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی


دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی و برترین دانشگاه های ایران . همیشه بچه ها و خانواده ها به دنبال این هستند که کدوم دانشگاه ایران بهتر و معتبر تر است.
دانشگاه های ایران
دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانیحضور ۶ دانشگاه از ایران در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در رتبه‌بندی جهانی کیو اس سال ۲۰۱۹ . در نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ کیو اس که به تازگی منتشر شده، شش دانشگاه از ایران از جمله صنعتی شریف با رتبه ۴۳۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۹۸، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱، دانشگاه تهران با رتبه ۷۵۰-۷۰۱، شهید بهشتی، دانشگاه شیراز  با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ حضور دارند. دانشگاه شیراز اولین حضور خود را در رتبه بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۱۹ تجربه می‌کند. همچنین دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر نسبت به سال گذشته دارای رشد رتبه بوده‌اند. عملکرد دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در جدول زیر نشان داده شده است.

نام دانشگاه رتبه سال ۲۰۱۹ رتبه سال ۲۰۱۸ رتبه سال ۲۰۱۷ رتبه سال ۲۰۱۶ رتبه سال ۲۰۱۵
دانشگاه صنعتی شریف ۴۳۲ ۴۸۰-۴۷۱ ۴۳۱-۴۴۰ ۴۷۱-۴۸۰ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۹۸ ۶۰۰-۵۵۱ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱-۶۵۰ ۵۵۰-۵۰۱ ۴۹۱-۵۰۰
دانشگاه تهران ۷۰۱-۷۵۰ ۶۵۰-۶۰۱ ۵۵۱-۶۰۰ ۵۵۱-۶۰۰ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰ ۱۰۰۰-۸۰۱ +۷۰۱
دانشگاه شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰

کیو اس در سال ۲۰۱۹ تعداد دانشگاه‌های مورد رتبه‌بندی خود را از ۹۵۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰۰ دانشگاه ارتقا داده است . به این ترتیب سهم ایران از دانشگاه‌های برتر جهان از پنج دانشگاه در سال گذشته به شش رسیده است. همچنین تعداد دانشگاه‌های برتر ترکیه ۱۰ دانشگاه، عربستان هشت دانشگاه و مالزی ۱۳ دانشگاه است.کیو اس به عنوان یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی شناخته می‌شود که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند. روش شناسی رتبه‌بندی جهانی کیو اس از شش شاخص در ۴ حوزه کلی وضعیت آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین‌المللی سازی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاهها بهره برده است.
شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی کیو اس

شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی کیو اس وزن
بررسی شهرت علمی ۴۰%
ارزیابی کارفرمایان ۱۰%
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۲۰%
میزان استناد به اعضای هیئت علمی ۲۰%
نسبت دانشجویان بین‌المللی ۵%
نسبت اساتید بین‌المللی ۵%

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس که به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه داده در جهان شناخته می‌شود، است.موسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT) ، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، امپریال کالج لندن، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کالج لندن به ترتیب ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ کیو اس شناخته شدند.اما پایگاه دانشگاههای جهان اسلام ( isc) دسته بندی دانشگاه ها را انجام می دهد و طبق گزارشات این مر جع ، دسته بندی دانشگاهها ی  فنی و مهندسی به صورت زیر است.
دانشگاه های صنعتی برتر ایران  – دانشگاه های ایران

رتبه کل نام
۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دانشگاه صنعتی شریف
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
۶-۱۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی سهند
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعت نفت
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶-۲۰ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی اراک
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی بیرجند
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه های علوم پزشکی برتر ایران – دانشگاه های ایران

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۲۱-۳۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۲۱-۳۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
۲۱-۳۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
۲۱-۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
۲۱-۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
۲۱-۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
۲۱-۳۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
۲۱-۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
۲۱-۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

دانشگاه های آزاد برتر ایران – دانشگاه های ایران

رتبه نام
۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بهترین کشورها برای تحصیلات دانشگاه ی معرفی شدند

نظام رتبه‌بندی «کیو اس» هر ساله فهرست بهترین دانشگاه‌های دنیا را مشخص می‌کند و امسال قوی‌ترین نظام‌های آموزش عالی دنیا را معرفی کرده است.در این رتبه‌بندی ۵۰ کشور دنیا دارای بالاترین نظام‌های آموزش عالی در چهار شاخص قدرت سیستم، میزان دسترسی، رهبری و حاکمیت دانشگاه‌ها و زمینه‌های اقتصادی معرفی کرده است.

رتبه نام  نمره از ۱۰۰
۱ ایالات متحده آمریکا ۱۰۰
۲ بریتانیا ۹۸.۵
۳ آلمان ۹۴
۴ استرالیا ۹۲.۶
۵ کانادا ۹۰.۲
۶ فرانسه ۸۹
۷ هلند ۸۴.۸
۸ چین ۸۳.۵
۹ کره جنوبی ۸۰.۱
۱۰ ژاپن ۷۸.۵
۱۱ اسپانیا ۷۵.۳
۱۲ سوئیس ۷۴.۵
۱۳ ایتالیا ۷۳.۴
۱۴ سوئد ۷۳.۱
۱۵ بلژیک ۷۱.۶
۱۶ نیوزلند ۷۰.۲
۱۷ تایوان ۶۸.۱
۱۸ آرژانتین ۶۷.۶
۱۹ فنلاند ۶۶.۹
۲۰ هنگ کنگ ۶۶.۷
۲۱ سنگاپور ۶۲.۳
۲۲ برزیل ۶۲.۲
۲۳ دانمارک ۶۲.۱
۲۴ هند ۶۰.۹
۲۵ ایرلند ۶۰.۹
۲۶ روسیه ۵۹.۸
۲۷ مالزی ۵۲.۹
۲۸
۲۹ اتریش ۴۹.۱
۳۰ آفریقا جنوبی ۴۷.۱
۳۱ شیلی ۴۶.۷
۳۲ نروژ ۴۶.۶
۳۳ مکزیک ۴۶.۲
۳۴ کلمبیا ۴۰.۹
۳۵ پرتغال ۴۰.۳
۳۶ عربستان ۳۶.۵
۳۷ تایلند ۳۳.۳
۳۸ چک ۳۱.۸
۳۹ ترکیه ۲۶.۱
۴۰ قزاقستان ۲۵.۱
۴۱ یونان ۲۴.۶
۴۲ اندونزی ۲۱.۷
۴۳ لهستان ۲۰
۴۴ لبنان ۱۹.۸
۴۵ اوکراین ۱۶.۶
۴۶ فیلیپین ۱۶.۴
۴۷ مصر ۱۵.۵
۴۸ امارات متحده عربی ۱۰.۹
۴۹ استونی ۱۰.۵
۵۰ پاکستان ۹.۲

در این رتبه‌بندی از ۴ معیار قدرت نظام آموزشی، دسترسی، رهبری و حاکمیت دانشگاه‌ها و زمینه‌های اقتصادی استفاده کرده است.قدرت سیستم؛ اولین معیار این رتبه‌بندی بر اساس قدرت نظام آموزشی است. هر کشور بر اساس تعداد دانشگاه‌هایی که در فهرست‌های سالانه «کیو اس» در رتبه ۷۰۰ یا بالاتر رتبه دارند، نمره می‌گیرند. هدف این است که جایگاه هر کشور در رتبه‌بندی جهانی نشان داده شود.میزان دسترسی؛ دومین معیار این رتبه‌بندی دسترسی بین‌المللی است. در واقع تلاش و توانایی دانشگاه‌های یک کشور برای رسیدن به سطح اول آموزش عالی جهانی، مهم است.این معیار درباره دانشگاه‌های دارای رتبه در ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان و بر اساس یک شاخص جمعیتی محاسبه شده است. در این معیار تعداد کل دانشجویان تمام وقت در دانشگاه‌ها در یک چهارم جمیعت محاسبه شده‌اند.رهبری و حاکمیت دانشگاه‌ها؛ این معیار کیفیت دانشگاه و رتبه دانشگاه را در معیار «کیو اس» در نظر می‌گیرد و در آن سرمایه‌گذاری ملی که هر کشور برای دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی جهانی «کیو اس» انجام می‌دهد از اهمیت برخوردار است و به عنوان یک شاخص محاسبه می‌شود.زمینه‌های اقتصادی؛ در این رتبه‌بندی میزان سرمایه‌گذاری هر کشور در آموزش عالی آن بررسی شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی در آموزش نیز در این معیار محاسبه شده است. دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی بر حسب قرار گرفتن در دسته ۱۰۰ تای اول تا ۱۰۰ تای چهارم امتیازات متفاوتی دریافت می‌کنند.

خبر ویژه ، اخبار مهم و فوری کسب و کار و موفقیت

آمارادامه تحصیلاطلاعات عمومیبرنامه ریزی درسیرتبه بندی دانشگاهها

محمد گنجیمشاهده نوشته ها

محمد گنجی مدرس ، مولف و کارشناس ارشد کسب و کار تالیف 32 جلد کتاب تدریس و مشاوره از 1370

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.