تست سنجش نیازهای فردی مزلو (مازلو )برای موفقیت

محمد گنجی نوشته محمد گنجی پنجشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست سنجش نیازهای فردی مازلو ( مزلو )برای موفقیت و پیشرفت و شکوفایی  فردی . این تست وضعیت نیازهای درونی شما و انگیزه های فردی شما را بر ای انجام کارها مشخص می کند. این نیازها اهمیت ویژه ای در عملکرد تحصیلی و انتخاب شغل دارد.
نیازهای فردی مازلو - مزلو
آبراهام مازلو ( مزلو ) روانشناس آمریکایی ، اعتقاد داشت ، هر انسان با نیازهای غریزی به دنیا میاد و این نیازها باعث پیشرفت، رشد و شکوفایی فرد میشه! باورهای انگیزشی هر فرد بر اساس نیازهای فرد شکل می گیره. این نیازها نوع نگرش، فعالیت ها و حرکت شخص را پایه ریزی می کنه. احساس نیاز هر فرد باعث انجام کار می شه. مزلو هرمی رو طراحی کرد که شامل پنج نیاز طبیعی و فطری فرد است. این نیازها اولویت بندی شده و از نیازهای اساسی و زیستی شروع میشه و در سطح های بالاتر به نیازهای روانی و پیچیده تر می رسد. نیازهایی که در نظریه مازلو وجود دارند عبارتند از: نیازهای زیستی ، نیازهای ایمنی ، نیازهای اجتماعی ، نیازهای احترام  و نیازهای خود شکوفایی

انواع نیازهاسلسه مراتب نیازها
خوراک . مسکن . پوشاک . میل جنسینیازهای فیزیو لوژیکی
امنیت . نظم . پایداری . نیاز به پس انداز . شغل کم مخاطرهنیازهای ایمنی
همسر گزینی . روابط اجتماعی . نیاز به عشقنیازهای تعلق پذیری و محبت
مقام و شهرت . نیاز به شناخت و کنجکاوینیازهای احترام و عزت نفس
کمال انسانی و رسیدن به اوج استعداد هانیاز به خود شکوفایی

ویژگی های نیازهای مزلو ( مازلو ):

در هرم نیازهای مزلو ، نیازها از قوی ترین نیاز، تا ضعیف ترین نیاز مرتب شده است. هرچه نیاز در سلسله مراتب پایین تر هرم قرار داشته باشد ، قوت ، توانایی و اولویت آن بیشتر است. پس ابتدا باید نیازهای پایین هرم تامین شود و یا حداقل نا اندازه ای ارضا شده باشد. مثلا فردی که گرسنه است اشتیاقی برای برآورده شدن نیازهای سطح بالاتر خود ندارد! ذهن فرد گرسنه به دنبال سیر شدن و یافتن غذاست و به این که دیگران چگونه فکر می کنند نمی اندیشد.

ویژگی افراد خود شکوفا :

مازلو اعتقاد داشت افراد در جهت شکوفایی ، تلاش و حرکت می کنند. افراد خود شکوفا ، درک روشن و کارآمد از موفقیت ها دارند. در پذیرش خود ، پذیرش دیگران و پذیرش طبیعت موفق هستند. این افراد از انگیزه ی دورنی بالایی دارند. ساده و طبیعی زندگی می کنند. به هدف و آرمان خود متعهد و وفادار هستند. این افراد مستقل هستند و همواره نیاز به خلوت و تنهایی دارند. تجربه ی اوج و تجربه های عرفانی دارند. در برابر فشارهای اجتماعی مقاوم هستند. در کنار خلاقیت و نو آوری به روابط فردی عمیق اعتقاد دارند.
برای داشتن شخصیت سالم ، باید به این واقعیت توجه داشت که نیازهای افراد مختلف متفاوته و اگر برآورده نشه ، آرامش روانی فرد به هم می ریزه! عدم تعادل و آرامش روانی باعث اختلالات رفتاری و ناسازگاری های مختلف می شود. پی با شناخت نیازها و هدایت آنها می توان به انگیزش مثبت در افراد رسید.

اهمیت نیازهای مزلو در یادگیری و عملکرد تحصیلی:

با توجه به آنچه گفته شد، یادگیری و آموزش بدون ارضای نیازهای اساسی امکان پذیر نیست. و بسیاری از ناکامی های تحصیلی و آموزشی مربوط بع برآورده نشدن نیازهای اساسی است.پس برآورده شدن نیازهای اساسی ، زمینه ساز شکوفایی استعداد ها و قابلیت ها و تامین بهداشت روانی فرد است.

سلسه مراتب نیازها و اضطراب ها

در نظریه مازلو ، اضطراب ناشی از محرومیت از ارضای نیازهای اساسی است. در واقع ، ارضای نیازهای اساسی به معنی سلامت جسمی و روانی است و در سلسله مراتب نیازهای مزلو ، موجب سازگاری دانش آموز از لحاظ فردی و اجتماعی می شود. پس اهمیت نیازها در زندگی افراد این واقعیت را مشخص می کند که سنجش و ارزیابی میزان برآورده شدن نیازهای اساسی می تواند روند رشد و یادگیری و موفقیت را بهبود ببخشه.
برای شرکت در تست سنجش نیازهای مازلو در پایین صفحه وجه ثبت نام را واریز و فرم ثبت نام را پر کنید.قیمت : 20000 تومان