تست خودپنداره راجرز ، برای تشخیص خود واقعی ، خود آرمانی

محمد گنجی نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

تست خودپنداره راجرز ، خود واقعی ، خود آرمانی ، خود پنداره یعنی پندار و تصویری که شخص درباره ی خود دارد. این ارزیابی شامل بعد جسمانی ، اجتماعی ، عقلانی  و روانی فرد است. خود پنداره جریانی آگاهانه ، مداوم و تقریبا ثابت است و شخص برای آنها ارزش زیادی قائل است.
تست خودپنداره راجرز ، خود واقعی ، خود آرمانی
خود پنداره دو نوع است .خود واقعی و خود آرمانی . خود واقعی یعنی من هستم ! این جنبه الگوی سازمان یافته ای از ادراک انسان است. یک محصول اجتماعی است و از راه روابط بین فردی گسترش پیدا می کند. خود آرمانی یعنی من چه کسی باید باشم؟ خود پنداره ای که انسان دوست دارد از خود داشته باشد. هرچه خود واقعی و خود آرمانی به هم نزدیک تر باشد ، شخص راضی تر و خوشحال تر است. و بالعکس . شاید بشه گفت بیشتر شکست ها و موفقیت های شخص، به صورت تنکاتنگ به چگونگی دیدگاه شخص نسبت به خود و ارتباطش با دیگران مربوط می شود.

اهمیت خودپنداره :

بخش بزرگی از ویژگی های شخصیتی ، خصوصیات رفتاری ، نگرش فرد ، اخلاق ،آرزوها و خواسته های هر فرد ، بستگی به تصویر ذهنی از خودش دارد. ( خود پنداره ) تصویر هر شخص از خود منشا احساس امنیت شخص می شود. خودپنداره می تواند مثبت یا منفی باشد .خودپندارهی مثبت ، عامل رشد و سازندگی فردی و اجتماعی است.افرادی که خود پنداره مثبت دارند ،  رفتاری مقبول تر  و اجتماع پسند تر دارند.

مراحل شکل گیری خودپنداره :

دلیل اصلی ایجاد خودپنداره ، رابطه ی فرد با اجامعه( به خصوص در دوران مهم کودکی و نوجوانی ) است. اولین مرحله رشد خودپنداره ، کودک را به این آگاهی می رساند که متمایز از دیگران است.( درک ضمیر اول شخص مفرد یعنی من ) . خود پنداری از سه بعد مورد توجه است : خود پنداری قابل یادگیری است. خودپنداری امری سازمان یافته و پویا است . هیچ فردی با خودپنداری به دنیا نمی آید و به تدریج در اولین ماه های زندگی فرد بنیان نهاده شده و با تجارب مکرر به عنوان یک محصول اجتماعی شکل می گیرد. خود پنداری شخص شامل : خصوصیات رفتاری فرد از دیدگاه خودش و خصوصیاتی که فرد تصور می کند دیگران آن را مشاهده می کنند. پندارهایی که شخص امیدوار است همانند آن ها باشد و آنهایی که فرد دوست دارد دیگران او را این گونه ببینند.

 علل پیدایش خودپنداره :

تصویر هر فرد از خودش بستگی به تصویری دارد که دیگران از او دارند و این تصویر دیگران از شخص ممکن است تصویر شخص از خودش را هم تغییر دهد. مقایسه خود با خواهر و بردار و همسالان هم ایجاد خودپنداره می کند. خانواده به عنوان نخستین پایگاه آموزش و پرورش ، از اساسی ترین عوامل شکل گیری شخصیت کودک است. و تصویر فرد نسبت به خود ، جهان ، خدا و مردم در ذهن او قرار می گیرد.وجود والدین در شکل دادن خودپنداره ی کودک تاثیر زیادی دارد. این تاثیر تا سالهای جوانی ادامه دارد. هماهنگی ، همدلی ، هم رازی ، هم فکری ، والدین  در تمام مسایل زندگی به خصوص در جنبه های خانوادگی و تربیتی تاثیر زادی در رشد خود پنداره دارد.

خود پنداره و عملکرد تحصیلی:

بین خودپنداره و انجام وظایف ، رابطه ی معنا دار و مثبتی وجود دارد.به همان اندازه که توانایی های ذهنی در موفقیت ها و شکست های تحصیلی موثر است در خود پنداره هم اثر گذار است.پس دانش آموز موفق دانش آموزی است که پندار مثبت نسبت به خود دارد. پرورش خودپنداره واقع گرایانه و صحیح ، انگیزه ها را تقویت میکند. انتخاب رشته و شغلی که با خود پنداره و استعداد دانش آموز سازگار است ، زمینه ساز رشد و موفقیت دانش آموز می شود.آزمون خود پنداره راجرز به منظور سنجش میزان خود پنداره ی افراد تهیه شده است.
برای شرکت در آزمون خود پنداره راجرز پس پرداخت آنلاین در پایین صفحه ، فرم ثبت نام را به طور کامل پر کنید.

 

 

 قیمت : 20000 تومان