برنامه ی جمع بندی کنکور و مطالعه در ماه آخر


برنامه ی جمع بندی کنکور و مطالعه در ماه آخر یکی از دل مشغولی های این روزهای دانش آموزان و خانواده هاست. با نزدیک شدن به کنکور همه ی اهل فن بر این عقیده هستند که باید جمع بندی انجام شود. یعنی دروسی که خوانده اید با تست زدن ، جمع و جور و قابل استفاده کنید. تست زدن در خرداد بهتر است به صورت جامع و در شرایط کنکور باشد.
برنامه ی جمع بندی کنکور و مطالعه در ماه آخر
برنامه ی جمع بندی کنکور دارای اهمیت ویژه ای است . اگه در این ایام به درست جمع بندی کنی ، میشه گفت یه قسمت عمده از مشکلاتت رفع میشه و در هر درس بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد خواهی داشت. به خاطر همینه که تقریبا همه ی مشاوران و دبیران کار کشته روی برنامه ی جمع بندی کنکور اتفاق نظر دارند.

در برنامه ی جمع بندی کنکور چه کار کنیم ؟

فقط یه کار خوب و اساسی! تست بزن ! تست بزن ! تست بزن ! باید تست بزنی تحلیل کنی و بعد رفع اشکال کنی . بعضی ها می گن آقا بلد نیستیم نخونیم؟ می گم نه باز هم تست بزن. اگه بلدی ، اگه نصفه و نیمه بلدی ، اگه اصلا بلد نیستی ، تست بزن و در زمان تست زدن با مطالعه ی جوای تست ها سعی کن تا حدودی مطلب را یاد بگیری. تست به صورت جامع و مطابق با کنکور سراسری باشه. زمان تست ۸ تا ۱۲/۱۵ صبح باشه. بعد از تست زدن و بعد از کمی استراحت ، اوا آزمون را تحلیل کنه( نه رفع اشکال) یعنی ببین چند تا درست زدی . چندتا غلط زدی . چند تا یادت رفته بود . چند تا اشکال محاسباتی داشتی . چند تا وقت کم آوردی ( بخش تحلیل آزمون را مطالعه کن ) بعد از تحلیل حالا نوبت رفع اشکال رسید. اول برو سراغ تست هایی که بلد بودی و اشتباه کردی و یا بلد بودی و وقت کم آوردی . این تست ها مهم  هستند و می تونه نقطه ی قوتت بشه. بعد برو سراغ تست هایی که بلد نبودی . اگه جوابش کمه و راخت می تونی خودت بخونی و یادبگیری ، پس بخون . اما اگه سخته و به تنهایی قتدر نیستی یاد بگیری و یا زمان بر است ، از روی آن رد شو و برو سراغ تست های بعدی. اینروند تحلیل و رفع اشکال یک و نیم روز تا دو نیم روز طول می کشد . ولی بسیار سودمنداست.
در این قسمت نمونه ی برنامه برای دانش آموز سال دوازدهم و فارغ التحصیل قرار دادم.

برنامه ی جمع بندی کنکور دانش آموز دوازدهم
تست جامع موضوع تاریخ
تست جامع زیست مرور اشکالات زیست ۲۴/۲
تست جامع ریاضی مرور اشکالات ریاضی ۲۵/۲
تست جامع شیمی مرور اشکالات شیمی ۲۶/۲
تست جامع فیزیک مرور اشکالات فیزیک ۲۷/۲
مرور  حفظیات دروس عمومی ۲۸/۲
دینی کنکور ۹۴ مطالعه ی دین و زندگی دوازدهم و مرور اشکالات پایه ۲۹/۲
دینی کنکور۹۳ مطالعه ی دین و زندگی دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۳۰/۲
ریاضی کنکور۹۳ مطالعه ی  ریاضی  یا هندسه دوازدهم دین و زندگی ۳۱/۲
ریاضی کنکور۹۴ مطالعه ی  ریاضی یا هندسه دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱/۳
فیزیک کنکور۹۲ مطالعه ی فیزیک  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ریاضی – هندسه ۲/۳
فیزیک کنکور۹۳ مطالعه ی فیزیک  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۳/۳
فیزیک کنکور۹۴ مطالعه ی فیزیک  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۴/۳
ریاضی کنکور۹۲ مرور اشکالات ریاضی  پایه فیزیک ۵/۳
مطالعه ی علوم اجتماعی دوازدهم ۶/۳
عربی کنکور۹۴ مطالعه ی  عربی دوازدهم  و مرور اشکالات پایه علوم اجتماعی ۷/۳
عربی کنکور۹۳ مطالعه ی  عربی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۸/۳
فارسی کنکور۹۴ مطالعه ی  فارسی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه عربی ۹/۳
فارسی کنکور۹۳ مطالعه ی فارسی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۰/۳
زبان کنکور۹۳ مطالعه ی زبان  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه فارسی ۱۱/۳
زبان کنکور۹۴ مطالعه ی زبان  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۲/۳
زیست کنکور۹۳ مطالعه ی زیست   یا حسابان دوازدهم  و مرور اشکالات پایه                     زبان ۱۳/۳
زیست کنکور۹۴ مطالعه ی زیست  یا حسابان  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۴/۳
زیست کنکور۹۲ مطالعه ی زیست یا حسابان   دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۵/۳
زیست کنکور۹۱ مطالعه ی زیست  یا حسابان  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۶/۳
زیست کنکور ۹۰ مطالعه ی زیست یا حسابان   دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۷/۳
شیمی کنکور۹۲ مطالعه ی  شیمی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه حسابان – زیست شناسی ۱۸/۳
شیمی کنکور ۹۳ مطالعه ی  شیمی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ۱۹/۳
شیمی کنکور۹۴ مطالعه ی  شیمی  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه شیمی ۲۰/۳
برنامه ی جمع بندی کنکور دانش آموز دوازدهم
تست جامع موضوع تاریخ
مطالعه ی   سلامت و بهداشت  دوازدهم ۲۱/۳
گسسته کنکور۹۲ مطالعه ی   گسسته  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه سلامت و بهداشت ۲۲/۳
گسسته کنکور۹۳ مطالعه ی   گسسته  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه ( تجربی ها  مطالعه ی اشکالات ) ۲۳/۳
گسسته کنکور۹۴ مطالعه ی   گسسته  دوازدهم  و مرور اشکالات پایه( تجربی ها  مطالعه ی اشکالات ) ۲۴/۳
مرور اشکالات ریاضیات گسسته ۲۵/۳
آزمون ۹۵ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۶/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۷/۳
آزمون ۹۵  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۸/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۹/۳
آزمون ۹۶ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۰/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۱/۳
آزمون۹۶  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱/۴
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲/۴
آزمون ۹۷ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳/۴
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۴/۴
آزمون ۹۷  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۵/۴
مرور اشکالات ادبیات مرور اشکالات زیست ۶/۴
مرور اشکالات زبان مرور اشکالات ریاضی ۷/۴
مرور اشکالات دین و زندگی مرور اشکالات شیمی ۸/۴
مرور اشکالات عربی مرور اشکالات فیزیک ۹/۴
حضور در جلسه و همایش انگیزشی ۱۰/۴
بررسی مجدد  نگرانی های درسی ۱۱/۴
روز بدون درس و کتاب آزادی در چارچوب قوانین خانواده ( عدم انجام فعالیت یا دیدار شخصی که فکرتون رو مشغول کنه !!! ۱۲/۴
 برگزاری کنکور سراسری ۱۳/۴
۱۴/۴
رهایی از فشار و استرس کنکور

فرار به سوی آزادی

۱۵/۴
۱۶/۴
۱۷/۴

برنامه ی جمع بندی کنکور برای فارغ التحصیلان :

برنامه ی جمع بندی کنکور فارغ التحصیل
تست جامع موضوع تاریخ
تست جامع زیست مرور اشکالات زیست ۲۴/۲
تست جامع ریاضی مرور اشکالات ریاضی ۲۵/۲
تست جامع شیمی مرور اشکالات شیمی ۲۶/۲
تست جامع فیزیک مرور اشکالات فیزیک ۲۷/۲
مرور  حفظیات دروس عومی ۲۸/۲
کنکور ۹۰ داخل تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۹/۲
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۰/۲
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۱/۲
کنکور ۹۰ خارج تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳/۳
کنکور۹۱ داخل تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۴/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۵/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۶/۳
کنکور۹۱ خارج تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۷/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۸/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۹/۳
کنکور ۹۲ داخل تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۰/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۱/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۲/۳
کنکور۹۲ خارج تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۳/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۴/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۵/۳
کنکور ۹۳ داخل تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۶/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۷/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۸/۳
کنکور۹۳ خارج تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱۹/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۰/۳
برنامه ی جمع بندی کنکور  فارغ التحصیل
تست جامع موضوع تاریخ
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۱/۳
کنکور ۹۴ داخل تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۲/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۳/۳
کنکور۹۴ خارج تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۴/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۵/۳
آزمون ۹۵ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۶/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۷/۳
آزمون ۹۵  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۸/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲۹/۳
آزمون ۹۶ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۰/۳
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳۱/۳
آزمون۹۶  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۱/۴
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۲/۴
آزمون ۹۷ داخل  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۳/۴
تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۴/۴
آزمون ۹۷  خارج  ( ۸تا۱۲ صبح ) عصر تحلیل رفع اشکال و مطالعه ی این آزمون ۵/۴
مرور اشکالات ادبیات مرور اشکالات زیست ۶/۴
مرور اشکالات زبان مرور اشکالات ریاضی ۷/۴
مرور اشکالات دین و زندگی مرور اشکالات شیمی ۸/۴
مرور اشکالات عربی مرور اشکالات فیزیک ۹/۴
حضور در جلسه و همایش انگیزشی ۱۰/۴
بررسی مجدد  نگرانی های درسی ۱۱/۴
روز بدون درس و کتاب آزادی در چارچوب قوانین خانواده ( عدم انجام فعالیت یا دیدار شخصی که فکرتون رو مشغول کنه !!! ۱۲/۴
 برگزاری کنکور سراسری ۱۳/۴
۱۴/۴
رهایی از فشار و استرس کنکور

فرار به سوی آزادی

۱۵/۴
۱۶/۴
۱۷/۴

اگه سوالی در باره ی برنامه ی جمع بندی کنکور داری در پایین همین پست یا در تالار گفتگو و مشاوره بپرس.

برنامه ی درسیمشاوره درسی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره کنکور

تست زنیتست و نکتهجمع بندی کنکورکنکور

محمد گنجیمشاهده نوشته ها

محمد گنجی مدرس ، مولف و کارشناس ارشد کسب و کار تالیف 32 جلد کتاب تدریس و مشاوره از 1370

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.