برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز

نوشته محمد گنجی شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز ، یه برنامه یکامل برای اینه که بتونی تو این یک ماه و چند روز تکلیف فیزیک پایه رو یه سره کنیم

برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز

برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز محمد گنجی

اگه پست های قبلی رو خونده باشی حتما می دونی که قراره برای این ۳۷ روز درس پایه رو جمع بندی کنیم .

وحتما تو پست قبلی خوندی که برنامه ی ما شامل سه قسمته !

قسمت اول ازشنبه ۱۹ اسفند تا ۲۸ اسفند.

قسمت دوم از ۲ فروردین تا ۱۲ فروردین .

قسمت سوم از ۱۴ فروردین تا ۳۱ فروردین .

تو این برنامه بر اساس اصول اساسی مطالعه پیش میریم .

یعنی تصویر سازی می کنیم ، این تصویر رو تثبیت می کنیم و بعد تمرین می کنیم که تو ذهنمون بمونه و بعد مرور می کنیم که مطالب قابل استفاده بشه

 

برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز

تاریخ مبحث توضیحات
۱۹ اسفند بازتاب نور در این قسمت اگه مبحث مورد نظر رو تا حالا نخوندی سریع و به طور کامل از روی جزوه بخون تا تموم شه و فرمولها رو یاد بگیر

می تونی فیلم های خلاصه مفاهیم رو از روی سایت من یا آپارات ببینی

اگه مبحث رو خوندی فقط تست های حل شده رو مرور کن

مدت زمان مطالعه ی هر روز ،  اگه اون روز مدرسه میری حدود یه ساعت باشه و اگه مدرسه نمیری یک ساعت و نیم تا دو ساعت

 

۲۰ اسفند شکست نور
۲۱ اسفند کاروانرژی
۲۲ اسفند فشار
۲۳ اسفند گرما
۲۴ اسفند الکتریسیته ساکن
۲۵ اسفند خازن
۲۶ اسفند مقاومت و مدار
۲۷ اسفند مغناطیس و القا
۲۸ اسفند رشته ی ریاضی ترمودینامیک

رشته تجربی مرور اشکالات

۲فروردین بازتاب نور در این قسمت هر روز ۳۰ تست برات قرار می دم اونا رو تو ۴۵ دقیقه بزن( درصد بگیر ) و بعد یک ساعت و ربع بزار برای تحلیل اونها

 

۳ فروردین شکست نور
۴ فروردین کار و انرژی
۵ فروردین فشار
۶ فروردین گرما
۷ فروردین الکتریسیته ساکن
۸ فروردین خازن
۹ فروردین مقاومت و مدار
۱۰ فروردین مغناطیس و القا
۱۱ فروردین اندازه گیری و بردار
۱۲ فروردین رشته ی ریاضی ترمودینامیک

رشته تجربی مرور اشکالات

۱۴ فرودین بازتاب نور تو این قسمت چون مدرسه میری مدت زمان مطالعه در هر روز حدود یک ساعت باشه

( اگه تونستی بیشتر )

تو این یک ساعت : برای هر روز ۲۰ تست از همون موضوع  میزارم ، در مدت نیم ساعت حل کن( درصد بگیر ) و حدود یک ساعت بزار برای رفع اشکال و بررسی اون

۱۵ فروردین شکست نور
۱۶ فروردین کار و انرژی
۱۷ فروردین فشار
۱۸ فروردین گرما
۱۹ فروردین الکتریسیته ساکن
۲۰ فروردین خازن
۲۱ فروردین مقاومت و مدار
۲۲ فروردین مغناطیس و القا
۲۳ فروردین اندازه گیری و بردار
۲۴ فروردین رشته ی ریاضی ترمودینامیک

رشته تجربی مرور اشکالات

۲۵ فروردین تست جامع تو این قسمت هر روز یک ساعت و نیم می خوایم

برای هر  روز ۳۰ تست جامع از فیزیک پایه قرار می دم که در ۴۵ دقیقه اونا رو حل می کنی ( درصد می گیری ) و در ۴۵ دقیقه بعدی اون ها رو رفع اشکال می کنی

۲۶ فروردین تست جامع
۲۷ فروردین تست جامع
۲۸ فروردین تست جامع
۲۹ فروردین تست جامع
۳۰ فروردین مرور اشکالات اشکالات این چند روز رو مرور کن

برنامه ی جمع بندی فیزیک نوروز

 

اگه سوالی در مورد مشاوره و برنامه ریزی درسی دارید اینجا کلیک کنید

و

اگه سوالی در مورد فیزیک کنکور و جزوه و کتاب دارین اینجا کلیک کنید