با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم

نوشته محمد گنجی یکشنبه - ۷ مرداد ۱۳۹۷

با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم و رشته مهدسی نساجی چه جور رشته ای هست

با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم

با چه رتبه ای مهندسی نساجی قبول می شم

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۲۵۳۷ ۴۸۱۲ ۴۳۰۱ مهندسی نساجی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه
۵۸۷۴ ۱۰۲۱۱ ۱۳۲۳۵ مهندسی نساجی / دانشگاه صنعتی اصفهان / روزانه
۱۲۰۰۶ ۲۳۰۲۸ ۱۹۹۵۹ مهندسی نساجی / دانشگاه یزد / روزانه
۱۸۶۴۰ ۱۱۸۵۸ مهندسی نساجی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / پردیس خودگردان
۱۰۵۸۷ ۲۳۶۹۱ ۲۱۲۰۳ مهندسی نساجی / دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۲۴۳۱۳ مهندسی نساجی / دانشگاه رازی -کرمانشاه / روزانه
۱۵۹۲۰ ۲۸۳۷۶ ۲۹۷۲۹ مهندسی نساجی / دانشگاه بناب / روزانه

تهیه و تنظیم : آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته مهندسی نساجی کلیک کنید

انتخاب رشته مهندسی نساجی