با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم

نوشته محمد گنجی دوشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۷

با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم ، می تونم در کدوم دانشگاه درس بخونم

با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم

با چه رتبه ای رشته زبان و ادبیات فارسی قبول می شم

بالاترین رتبه

سهمیه ها

بالاترین رتبه منطقه۳ بالاترین رتبه منطقه۲ بالاترین رتبه منطقه۱ نام دانشگاه -شهر
۱۰۲۸ ۱۴۳۵ ۱۴۴ دانشگاه تهران
۴۹۸۹ ۴۶۳۰ ۲۶۱۶ دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل کرج)
۶۴۸۲ ۵۸۵۹ ۳۱۶۷ دانشگاه شیراز
۱۶۰۶۲

نوبت دوم۱۱۶۲۵

۱۲۶۶۲ نوبت دوم ۱۱۲۱۶ دانشگاه بیرجند
۳۴۱۵ ۱۵۶۸

نوبت دوم ۲۷۹۳

دانشگاه اصفهان
۲۱۹۳

نوبت دوم ۷۲۲۸

۳۵۴۲ ۱۷۹۷ دانشگاه فردوسی-مشهد
۲۶۳۳

 

۱۲۳۹ دانشگاه شهید بهشتی-تهران
نوبت دوم ۴۲۳۱ ۲۳۲۹

نوبت دوم ۴۱۶۱

۱۲۱۹ دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
۹۱۷۳ ۸۰۴۵ ۵۲۴۸ دانشگاه یزد
۶۲۵۰ ۱۱۳۳۱ ۱۵۵۵ دانشگاه الزهرا-تهران
۱۲۹۰ ۴۰۸۱

نوبت دوم ۵۸۸۵

دانشگاه کاشان
۱۴۱۹۳ ۲۸۰۶۹ دانشگاه ارومیه
۹۸۲۸

نوبت دوم ۱۵۲۱۹

۶۹۹۰

نوبت دوم ۱۳۹۸۸

دانشگاه شهید چمران-اهواز
۲۴۹۸۳ ۱۳۸۵۹ دانشگاه قم
۹۲۰۶

نوبت دوم ۲۲۷۲۶

۹۰۶۲

نوبت دوم ۱۶۱۷۹

دانشگاه گیلان-رشت
۸۷۷۸ ۵۹۰۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
۸۷۳۳

نوبت دوم ۱۵۶۹۹

۷۷۱۹ ۲۹۲۲ دانشگاه تبریز
۸۴۸۷ دانشگاه سلمان فارسی-کازرون
نوبت دوم ۱۷۶۱۶ ۶۲۹۵

نوبت دوم ۱۵۵۸۶

دانشگاه مازندران-بابلسر
۱۱۳۷۳ ۱۲۰۸۱ دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
۱۱۷۹۵

نوبت دوم ۲۶۸۰۱

۱۱۲۹۱

نوبت دوم ۲۰۹۱۵

دانشگاه سمنان
۱۲۸۲۳ ۴۶۰۵

 

دانشگاه هرمزگان-بندر عباس
۹۴۹۲ نوبت دوم ۱۴۴۷۸ دانشگاه شهید باهنر-کرمان
۱۳۶۶۱ ۱۳۵۷۸ نوبت دوم ۱۳۳۲۴ دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
۱۱۴۷۶ ۱۲۳۹۹

نوبت دوم ۹۳۲۳

۶۵۹۲ دانشگاه اراک
۶۴۱۱ ۴۳۷۱ دانشگاه شهر کرد
۳۰۸۳۹ ۲۱۸۸۷ دانشگاه کوثر-بجنورد(ویژه خواهران)
۹۲۶۴ ۱۰۱۴۶ دانشگاه بو علی سینا-همدان
۱۵۸۲۶

نوبت دوم ۰۱۵۲

۱۶۷۸۴

نوبت دوم ۱۸۶۶۸

دانشگاه نیشابور
۱۲۷۷۶

نوبت دوم ۳۰۷۹۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
۲۳۱۷۰ ۲۳۴۹۷ دانشگاه زنجان
۲۱۴۹۹ ۱۵۵۳۹ ۶۷۶۲ دانشگاه بجنورد
۱۲۹۲۸

نوبت دوم ۱۶۹۹۰

۱۰۳۹۱

نوبت دوم ۸۳۷۵

دانشگاه گلستان-گرگان
۲۰۴۳۳ ۱۷۸۵۴

نوبت دوم ۲۰۲۹۱

دانشگاه ولی عصر-رفسنجان
۲۵۱۷۳ ۱۳۶۴۵ دانشگاه کردستان-سنندج
۱۰۹۰۹ ۱۳۳۰۲ ۷۶۹۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
۲۶۵۲۹ دانشگاه لرستان-خرم آباد
۱۴۸۳۸ دانشگاه گنبد
۲۲۷۴۴

نوبت دوم ۳۶۷۹۳

دانشگاه جیرفت
۲۳۸۶۱

نوبت دوم ۳۲۲۶۲

۱۸۷۳۵ دانشگاه یاسوج
۱۹۶۶۲ دانشگاه ولایت-ایرانشهر
۲۲۴۹۷ دانشگاه جهرم
۱۷۳۶۶ دانشگاه زابل
۲۲۱۵۳ مرکز آموزش عالی اقلید
۱۷۷۵۵ دانشگاه ایلام
نوبت دوم ۲۸۹۸۲ دانشگاه رازی-کرمانشاه

تهیه و تنظیم :آیدا زارع چیان

برای آشنایی با رشته ی زبان و ادبیات فارسی کلیک کنید

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی