انتخاب رشته نقشه کشی صنعتی

نوشته محمد گنجی چهارشنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۱

انتخاب رشته نقشه کشی صنعتی

انتخاب رشته| نقشه کشی صنعتی

انتخاب رشته| نقشه کشی صنعتی

اجرای طرح‌های تحقیقاتی و صنعتی بدون به کارگیری مهارت نقشه‌کشی و تهیه نقشه‌های استاندارد و گویا، مقدور نیست و حرکت در جهت خودکفائی و بسط فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، نیاز به تربیت افراد مجرب و ماهر در تهیه نقشه‌های صنعتی دارد.

دوره نقشه‌کشی صنعتی یکی از مجموعه‌های کاردانی مکانیک است که هدف از آموزش آن تربیت افرادی است که قادر به تهیه نقشه‌های ساخت و مونتاژ قطعات یا سیستم‌ها به منظور تولید و اجرا باشند و رابط بین مهندس طراح و قسمت تولید و نمونه‌سازی مراکز صنعتی و پژوهشی گردند.

این افراد برای اشتغال در مراکز مختلف صنعتی، دفاتر فنی قسمت‌ها، دفاتر ساختمانی،‌ تاسیسات و واحدهای پژوهشی و به طور کلی محل‌هایی که به نوعی با نقشه‌های صنعتی ارتباط دارند، تربیت می‌شوند.

درس‌های این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه:

ریاضیات عمومی، فیزیک مکانیک

دروس اصلی:

استاتیک و مقاومت مصالح، علم مواد، اجزاء ماشین، اندازه‌گیری دقیق ، زبان فنی، ایمنی و بهداشت، تکنولوژی و کارگاه مدلسازی و ریخته‌گری، کارگاه ورق‌کاری و تاسیسات، تکنولوژی و کارگاه ماشین‌ابزار، کارگاه ساخت.

دروس تخصصی:

نقشه‌صنعتی، طراحی صنعتی و قالب، گرافیک هنری، کارآموزی

انتخاب رشته| نقشه کشی صنعتی