آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری و متقاضیان هر گروه در کنکور

محمد گنجی نوشته محمد گنجی جمعه - ۹ فروردین ۱۳۹۸

آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری و متقاضیان هر گروه در کنکور سراسری سال ۹۸ از طرف سازمان سنجش اعلام شد. امسال نسبت به سال قبل تعداد متقاضیان کنکور سراسری افزایش پیدا کرد . مطابق روند چند سال اخیر ، متقاضیان گروه آزمایشی تجربی از هم بیشتر است. بعد از تجربی ، رشته های انسانی ، ریاضی و… بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده اند.
شرکت کنندگان در کنکور سراسری
آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری و متقاضیان هر گروه در کنکور ، نشان دهنده ی اقبال دانش آموزان به رشته های مختلف و تراکم دانش آموزان در یک رشته است. هرچه تراکم دانش آموز در یک رشته بیشتر باشه رقابت شدیدتر بوده و برای قبولی نیاز به کار بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر داره.

آمار شرکت کنندگان در کنکور سراسری و متقاضیان هر گروه در کنکور

ثبت نام کنکور در دومرحله انجام شد. ثبت نام اولیه که تمام شد ، مهلت اضافی برای کسانی که نتوانسته بودند در مرحله ی اول ثبت نام کنند ، در نظر گرفته شد. در کل تعداد ثبت نامی ها به صورت زیر است. تعداد کل ثبت نامی ها یک میلیون و صدو هجده هزار و هفتصد و نود و سه نفر می باشند. از این تعداد حدود ۵۲ درصد نظام جدید( حدود پانصد و فتاد و هشت هزار نفر) و بقیه نظام قدیم( حدود پانصد و چهل ودو هزار نفر ) هستند. از این تعداد ۶۴۸ هزار و ۷۵۴ نفر زن و ۴۷۰ هزار و ۳۹ نفر مرد هستند. به این ترتیب ۵۷.۹۹ درصد داوطلبان کنکور زن و و ۴۲.۰۱ درصد داوطلبان مرد هستند.

رشته ی تجربی:

تعداد شرکت کنندگان رشته تجربی در حدود ششصد و سی و هفت هزار نفر می باشند.

رشته ی ریاضی:

تعداد شرکت کنندگان رشته ی ریاضی در حدود صدو شصت و پنج هزار نفر می باشند.

رشته ی انسانی:

شرکت کننده گان گروه انسانی دویست و هشتاد و دو هزار نفر می باشند.

رشته ی زبان:

در گروه زبان کسانی که منحصرا زبان را انتخاب کرده اند ، حدود ده هزار و پانصد نفر هستند . اما چون کسانی که در گروه های دیگر شرکت کرده اند هم می توانند زبان را انتخاب کنند ، تعداد کل کسانی که در کنکور زبان شرکت کرده اند ، در حدود یکصدو پنجاخ و پنج هزار نفر می باشند.

رشته ی هنر:

کسانی که فقط هنر ثبت نام کرده اند حدود ۲۴ هزار و ۷۶۹ نفر می باشند. اما باتوجه به این که از سایر رشته ها هم در کنکور هنر شرکت می کنند، تعداد کل شرکت کنندگان هنر ۷۸ هزارو ۷۹۶ نفر می باشند.